Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

04- 05 nov 2020 klocka 13.00 - 12.00

Mälarlänsutbildningen 2020, förorenade områden

Länsstyrelserna i Mälardalen, Dalarna och Gotland bjuder in till årets Mälarlänsutbildning om förorenade områden. I år sker utbildningen i digital och interaktiv form. Utbildningen riktar sig till dig som inom dessa län jobbar med förorenade områden på en kommun eller länsstyrelse.

Kursinnehåll

Huvudtemat för årets Mälarlänsutbildning är masshantering och förorenade områden. Utbildningen kommer att handla om

  • juridiken kring masshantering
  • klassning av förorenade massor in situ
  • förorenade områden i planärenden
  • erfarenheter och hantering av ”black-mass” i Örebro kommun
  • information och vägledningar från Länsstyrelserna, SGI och Naturvårdverket

I programmet ingår också en uppdatering kring de senaste domarna relevanta för våra arbetsområden och mycket mer.

Digitalt deltagande

På grund av covid-19 genomförs Mälarlänsutbildningen i år digitalt. Även om vi inte kan ses fysiskt tycker vi att det är viktigt att få till en Mälarlänsutbildning med möjlighet till tillsynsvägledning och kunskapsstöd.

Vi kommer att direktsända från Länsstyrelsen i Stockholm och du deltar på distans. Det kommer att finnas möjlighet till interaktivitet och delaktighet från dig som deltagare.

Utbildningen genomförs under två halvdagar:

  • eftermiddagen den 4 november, kl 13–16
  • förmiddagen den 5 november, kl 9–12.

Pris och betalning

För att ha möjlighet att sända utbildningen i studioformat och täcka kostnaderna, tar vi ut en deltagaravgift för utbildningen.

Deltagaravgiften är 500 kr (exklusive moms) per person. Avgiften faktureras i efterhand. Samma pris gäller oavsett deltagande under en eller två halvdagar.

Program

Du som anmält dig får ett mer detaljerat program via e-post någon dag innan utbildningen.

Anmälan

Anmäl dig till Mälarlänsutbildningen senast den 29 oktober 2020. Du anmäler dig via Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats.

Anmäl dig till Mälarlänsutbildningen 2020 på Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats

VAR:
Digital plattform och mötesapp
KOSTNAD:
500 kronor (exklusive moms)
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 okt 2020

Kontakt