Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

22 sep 2020 klocka 09.00 - 15.00

Grundläggande livsmedelshygien

Livsmedelshygien

Kurs i grundläggande livsmedelshygien för nybörjare och för etablerade företag som önskar uppdatera sina kunskaper.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Du ges en inblick i livsmedelslagstiftningen och betydelsen av god livsmedelshygien för att producera säkra livsmedel. Kursen riktar sig till både nybörjare och etablerade företag. Kursen ska förenkla för dig i ditt dagliga arbete.

Kursen innehåller bland annat:

  • Livsmedelslagstiftning och ansvarsförhållanden
  • Livsmedelsburna hälsofaror
  • Mikroorganismer som orsakar matförgiftning
  • Överkänslighet och livsmedelsallergier
  • Rutiner för god hygienpraxis.

Kursledare på denna kurs är Lisa Skogsberg från Bergström & Hellqvist.

Kursen genomförs i samarbete med det länsstyrelseövergripande projektet Smakrik och blomstrande besöksnäring

Program för dagen skickas ut till deltagarna innan kursdagen.

Tid: kl. 9:00-15:00. Lunchpaus kl. 12:00-13:00.

Målgrupp:För dig som driver eller vill starta ett eget livsmedelsföretag på landsbygden. Du är välkommen med anmälan om du är verksam i Uppsala, Västmanland, Stockholm, Örebro eller Södermanlands län.

Anmälan: Senast 18 september. Anmälan är bindande och kursavgiften debiteras om man uteblir utan att avanmäla sig. Eventuell avanmälan ska ske senast 21 september.

EU logotyp
VAR:
Digitalt via Zoom.
KOSTNAD:
Kursen kostar 500 kr exkl. moms per deltagare.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 sep 2020

Kontakt