Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

03 okt 2020 klocka 10.00 - 14.00

Hur kompletterar de tre olika djuren (häst, kor och får) med beteshävd?

Tre olika djur

Välkommen till en fältdag om betydelse att ha olika betesdjur (kor, hästar och får) i syfte med restaurering av jordbruksmarker. Du träffar experter, kollegor och lantbrukaren Margareta Lindahl tillsammans med dottern Emma Lindahl som har utvecklats metoder där de tre olika djuren kompletterar varandra om val av växter där de kan beta och bibehålla biologisk mångfalden. Du ges möjlighet att samtala och diskutera aktuella frågor.

Dagens tema är bland annat kompletterande beteshävd av tre olika betesdjur, hästens betydelse för att bibehålla biologisk mångfald, vattenhushållning och underhållning av diken.

På Torslöt gård utanför Knivsta har lantbrukaren Margareta Lindahl försökt bevisa hur de tre olika djurslagen nötkreatur, hästar och får kompletterar varandra vid restaurering av jordbruksmarker som har inte betats i många år. Val av växtarter som hittas på jordbruksmark (vall på åker och naturbetesmark) och bete varierar mellan djurslag. Hon har också undersökt hur dessa djur påverkar hävd och bibehållen biologisk mångfald.

Under dagen kommer experter ge oss fördjupade kunskap om hur de tre djuren har lyckats med restaureringen samt berätta om hästens betydelse för att bibehålla biologisk mångfald. Utöver detta kommer vi ha experter som kommer ge oss fördjupande diskussion inom vattenhushållning och om hur man kan underhålla diken.

Besöket börjar med en presentation av motiven till att behålla olika djurslag på gården. En rundvandring med hästrådgivaren Margareta Bendroth vid Hushållningssällskapet i Sjuhärad och Peter Ström expert på vattenhushållning, dikesunderhållning och rådgivare på hushållningssällskapet i Uppsala i många år.

Plats: Troslöt Gård, Bergendalsvägen, 741 90 Knivsta (Karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.).

Datum: 3 oktober 2020, kl. 10:00 – 14:00 (inklusive fika som projektet står för)

Anmäl dig: via formuläret nedan senast den 29 september 2020. Maximalt antal deltagare 10 personer.

4 lototyper
VAR:
Troslöt Gård, Bergendalsvägen, 741 90 Knivsta
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 sep 2020

Kontakt