17 nov 2020 klocka 08.30 - 16.00

Utbildning om PBL och kulturvärden

Bellmansplan Eskilstuna

Bellmansplan Eskilstuna

Länsstyrelsen bjuder in länets kommuner till en introduktionsutbildning om PBL och kulturvärden. Utbildningen ger dig en grundläggande kunskap om hur det allmänna intresset kulturvärden ska tas om hand i plan- och byggprocesser enligt PBL.

Utbildningen riktar sig till dig som är bygglovs- och planhandläggare och liknande i kommunerna Flen, Katrineholm och Vingåker. Detta är ett av tre utbildningstillfällen för länets kommuner. Utbildningen är framtagen av bland annat Boverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna och genomförs i samarbete med Sörmlands museum.

Utbildningen omfattar sex olika delar:

  • Kulturvärden – ett allmänt intresse
  • Översiktsplan och kulturvärden
  • Detaljplan och kulturvärden
  • Varsamhetskravet och förvanskningsförbudet
  • Lov och kulturvärden
  • Byggprocessen och kulturvärden

Program

08.30 Fika
09.00 Pass 1-3
12.00 Lunch på egen bekostnad
13.00 Pass 4-6

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer från respektive kommun. Coronaläget under hösten kan komma att påverka utbildningens genomförande.

VAR: Katrineholm, plats meddelas senare

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt