Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

17 jun 2020 klocka 13.00 - 16.00

Fältvandring: Öka skörden med humlor och bin

Fabrizio Conti

Under denna fältvandring, som följer på webinariet den 10 juni, lär du dig hur du kan öka skörden med hjälp av humlor och bin. Kursen organiseras av Hushållningssällskapet på uppdrag av Länsstyrelsen.

Tid: Fältvandringen hålls den 17 juni kl 13-16 och följer på webbinariet som hålls den 10 juni.

Anmälan sker till richard.eriksson@hushallningssallskapet.se eller 072-4021235.

Föreläsare: Petter Haldén, rådgivare Hushållningssällskapet

Innehåll:

  • Lantbrukares erfarenheter av pollineringens betydelse för klöverfrö/raps/åkerbönorEtablering och skötsel av blomremsor
  • Skötsel av naturliga blomrika miljöer
  • Jordbrukarstöd och åtgärder för pollinatörer, hur kan de samsas?
  • Artkunskap i fält, hur skiljer man långtungade humlor från korttungade?

Plats: Bärby 32, Fogdö Strängnäs, STRÄNGNÄS

Kostnad: Kostnadsfritt

Målgrupp: Verksamma inom Lantbruksföretag (jord, skog och trädgård). OBS! Max två personer per hushåll/företag

Om du får förhinder avanmäl dig snarast!

Vett och etikett kring Corona/Covid-19

Om du som anmäld deltagare känner dig förkyld eller har avvikande symptom så uppmanar vi dig att stanna hemma. På kursen håller vi avstånd till varandra och hälsar inte på varandra fysiskt på något sätt. Behöver man nysa eller hosta görs detta i armvecket. Tack för visad hänsyn!

OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, därför kan aktiviteten komma att ändras/ställas in på grund av Corona/Covid-19. Vi uppdaterar vår kalender på länsstyrelsens webbplats och meddelar dig som anmält dig till en aktivitet vid eventuella ändringar.

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Var:
Bärby 32, Fogdö Strängnäs, STRÄNGNÄS
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
03 jun 2020

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping