Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

07 maj 2020 klocka 13.00 - 15.30

Vattendragsvandring vid Tystberga

Ulrika Hägertorp

Välkommen på en fältvandring om åtgärder för minskade
fosforförluster och erosion tillsammans med Hushållningssällskapet,
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen Södermanland.

Program


• Jorderosion, skyddszoner och andra odlingsåtgärder.
• Dikesföretag, dikesunderhåll, slänterosion, dränering
och vattenfrågor.
• Fosfordammar och våtmarker som kan minska risken
för miljöpåverkan.
• Vi tittar på nuvarande åtgärder och diskuterar
insatser som kan vara aktuellt framöver, samtidigt som
lönsamheten och produktionen är i fokus.

Tid
Torsdagen den 7 maj 2020, klockan 13.00 till cirka 15.30.

Samlingsplats
Gårdsplanen vid Björksund Östra verkstaden 1, Tystberga

Medverkande
Hanna Falk Hushållningssällskapet
Joakim Hermansson Hushållningssällskapet
Tobias Neselius Hushållningssällskapet
Jenny Jochnick Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund
Klas Fredriksson Länsstyrelsen Södermanland

Anmälan
Senast den 5 maj klockan 12.00 till Tobias Neselius,
070-640 85 99, tobias.neselius@hushallningssallskapet.se

Kostnad Träffen finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är
kostnadsfri för deltagarna. Hushållningssällskapet bjuder
alla deltagare på en förberedd fikapåse.

Program och karta Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Greppa
HS
NVVF

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

EU-logga
VAR:
Gårdsplanen vid Björksund Östra verkstaden 1, Tystberga.
KOSTNAD:
Träffen finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna. Hushållningssällskapet bjuder alla deltagare på en förberedd fikapåse.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 maj 2020

Kontakt