15 apr 2020 klocka 15.00 - 16.00

Utlysning livsmedelsstrategin - digitalt informationsmöte

Bild på  purjolök och morötter, foto: Rocco Gustafsson

Foto: Rocco Gustafsson

Länsstyrelsen, Region Sörmland och LRF Södermanland utlyser 300 000 kr till arbetet med att uppnå målen i den regionala livsmedelsstrategin. I samband med att ansökan öppnar håller vi ett digitalt informationsmöte om utlysningen där du kan ställa frågor.

Den regionala livsmedelsstrategins övergripande syfte är att till år 2030 ska livsmedelsproduktionen i Södermanlands län ha ökat betydligt i volym. Den ska också vara hållbar och ge möjlighet till tillväxt och ökad lönsamhet. Den regionala livsmedelsstrategin ska inkludera matens färd från jord till bord och tillbaka igen. Den regionala livsmedelsstrategin pekar ut fem prioriterade områden som särskilt viktiga för att nå vårt slutmål år 2030. Dessa områden är;

  • Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft
  • Regler och villkor
  • Förutsättningar för företagande
  • Sörmländsk matidentitet
  • Ökad hållbar produktion

Till den regionala livsmedelsstrategin finns en handlingsplan. Den första handlingsplanen gäller mellan 2019 och 2021. För att kunna genomföra handlingsplanens aktiviteter krävs det att många olika aktörer engagerar sig på olika nivåer. Handlingsplanen är detaljerad och beskriver de aktiviteter och insatser som behövs.

Med bakgrund av detta utlyser Länsstyrelsen, Region Sörmland och LRF Södermanland totalt 300 000 kr för arbete med livsmedelsstrategin och den tillhörande handlingsplanen. Ansökningsperioden är 15 april till 15 maj. Utlysningen kommer kunna sökas av offentliga organisationer, företag samt föreningar och andra organisationer.

Du kommer från den 15 april kunna hitta mer information om utlysningen, krav på innehåll i ansökan samt hur du söker på länsstyrelsens webbplats. Gå till sidan om den regionala livsmedelsstrategin.

 

Vill du delta men inte anmält dig? Kontakta Karin Larsson innan 14.30 den 15 april!

Var:
Digital länk via Skype
Kostnad:
Träffen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
14 apr 2020

Kontakt