01 okt 2020 klocka 13.00 - 16.00

Inställt: Digital TIA-anordnartäff

Digitalt möte med anordnare av insatser för asylsökande

Länsbildningsförbundet Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län bjuder in organisationer som anordnar tidiga insatser för asylsökande (TIA), ”vardagssvenska”, ”svenska från dag ett” och andra insatser för asylsökande till ett digitalt möte för utbyte av erfarenheter.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden.

”Vardagssvenska” och ”svenska från dag ett” är kurser som anordnas av studieförbund och folkhögskolor för asylsökande.

Inbjudna är studieförbund, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället.

Alla anordnare berättar kort om sina insatser och det ges tillfällen att utbyta tankar och idéer.

Välkomna!

Var:
Digitalt, information kommer
Kostnad:
gratis
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt