Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26 mar 2020 klocka 13.00 - 17.00

Inställd - En introduktionskurs i livsmedelshygien

Introduktionskurs för nybörjare och för etablerade företag som önskar uppdatera sina kunskaper. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Du ges en inblick i livsmedelslagstiftningen och betydelsen av god livsmedelshygien för att producera säkra livsmedel.

Kursen riktar sig till både nybörjare och etablerade företag. Kursen ska förenkla för dig i ditt dagliga arbete.

Målgrupp: För dig som driver eller vill starta ett eget livsmedelsföretag på landsbygden. Företag verksamma i Uppsala län har förtur till platserna men du är välkommen med anmälan om du är verksam utanför länet. Du får besked om din plats vid sista anmälningsdag.

Kursens innehåll:

  • Livsmedelslagstiftningen - hygienförordningen
  • Grundförutsättningar, rutiner för god hygien
  • Smittor, smittkällor, personlig hygien
  • Introduktion till HACCP
  • Biologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror
  • Exempel på matförgiftningar

Program för dagen kommer senare.

Anmälan: Senast 12 mars 2020. Anmälan är bindande och kursavgiften debiteras om du uteblir utan att avanmäla dig. Eventuell avanmälan ska ske senast 18 mars.

Antal kursplatser: 15 platser.

VAR:
Scandic Uplandia, Uppsala.
KOSTNAD:
Kursen kostar 500 kronor plus moms per deltagare.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 mar 2020

Kontakt