Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

06 mar 2020 klocka 08.30 - 16.00

Ogräsbekämpning i ekologisk trädgårdsodling

Skilleby trädgård

Foto: Ylva Berry

För att få kontroll på ogrästrycket i ekologisk odling krävs ett helhetsgrepp. Det är lika viktigt med förebyggande som direkta åtgärder.


Kursen vänder sig till som odlar eller har för avsikt att bedriva yrkesmässig ekologisk trädgårdsodling och vill lära dig mer om ogräsbekämpning.


Kursen leds av Wijnand Koker från Agrodynamik AB, rådgivare med inriktning på ekologisk produktion, även anlitad av Södertälje kommun för att skapa förutsättningar för mer grönsaksodling.

Program

8:30-9:00 Anmälan och fika

9:00-12:00

Artbestämning och beskrivning av ogräs i olika tillväxtstadier.
Förebyggande, direkta och indirekta bekämpningsmetoder från manuell till nyutvecklad mekanisk bekämpning

12:00-12:45 Lunch

12:45-15:00

Hur kan odlare resonera kring val av bekämpningsmetod. I praktiken spelar gröda, jordar, ogrästyp stor roll.

15:00-15:30 Fika

15:30-16:00

Praktiska exempel, videofilm samt visningsexempel: Ogräshacka Mac Trac

Plats:

Åsa Folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till aktiva eller blivande ekologiska trädgårdsodlare i Mellansverige med fokus på Södermanland och Mälardalen.

Kursledare

Wijnand Koker Agrodynamik AB, rådgivare inom Ekologisk produktion.

wijnand.koker@telia.com

Tider 

Kl 8:30-16:00 

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
VAR:
Åsa Folkhögskola
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri men kostnad för mat/fika tillkommer: 287 kr för lunch och fika. Maten betalas på plats.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 feb 2020

Kontakt