Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

06- 07 okt 2020 klocka 09.00 - 16.00

Inställt! Grundläggande utbildning i tillsyn förorenade områden (GRUF)

Länsstyrelserna i Mälarlänen bjuder in dig som miljöinspektör till en två dagar lång grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med myndighetsutövning inom förorenade områden. Utbildningen är grundläggande och passar dig som nyligen börjat arbeta med förorenade områden eller som inte arbetar så mycket inom detta område.

Utbildningen kommer översiktligt att behandla de olika stegen i efterbehandlingsprocessen från undersökning till genomförande av saneringsåtgärd. Deltagarna får lära sig om tillsynsmyndighetens uppdrag och tillsynsrollen, de olika tillsynsverktygen samt hur man gör en ansvarsbedömning. Deltagarna får genom konkreta exempel lära sig grunderna för att granska, bedöma och handlägga ärenden med förorenade områden. Utbildningen kommer att föregås av ett par timmars självstudier.

Obervera att utbildningsdatumet har flyttats till 6-7 oktober och sista anmälningsdatum ändrats till 28 augusti! Inbjudan och program finner ni här. Pdf, 187.5 kB.

Utbildningsmaterial kommer att sändas ut till deltagarna innan kursstart.

Anmälan

Anmälan är bindande och görs senast den 28 augusti till Blommenhof hotell på e-post info@blommenhof.se, alternativt telefon 0155-20 20 60. Ange bokningsnummer 28362.

Varje deltagare ansvarar själv för att komma överens med Blommenhof om betalningsform, kostprefererenser, o.d.

Blommenhof kommer att överlämna en deltagarlista till Länsstyrelserna efter sista anmälningsdag. Max 70 personer.

Frågor

Vid praktiska frågor om boende, mat, etc. – kontakta Blommenhof hotell:

info@blommenhof.se alt. 0155-20 20 60

Blommenhof hotell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor om utbildningens upplägg och innehåll – kontakta arrangörsgruppen, se under rubrik kontakt.

VAR:
Blommenhof hotell i Nyköping
KOSTNAD:
964 kr (utbildning, lunch och fika), 2 017 kr (med övernattning och frukost, utbildning, lunch och fika)
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 aug 2020

Kontakt