03 mar 2020 klocka 10.00 - 16.00

Grundkurs i Ekologisk nötköttsproduktion

Nöt på bete

Lyssna på inspirerande föreläsningar om regler och certifiering för ekologisk nötköttsproduktion. Vi tittar närmare på ekologisk vallodling, odling av spannmål, proteinfoder, foderstater, och olika produktionsformer.

På uppdrag av Länsstyrelsen organiserar Hushållningssällskapet en Grundkurs i ekololgisk nötköttsproduktion.

Tid: Tisdagen den 3 mars 2020, klockan 10.00–16.00

Plats: Hotell Plevnagården, Malmköping

Medverkande:

Louise Ryberg, Hushållningssällskapet

Alexia von Ehrenheim, Hushållningssällskapet

Sanna Krüger Persson, Hushållningssällskapet

Josefin Back, HKScan Agri

Anmälan och frågor: Anmäl dig senast 27 februari till Louise Ryberg, 021-17 77 23 louise.ryberg@hushallningssallskapet.se

Kursen är kostnadsfri då den finansieras via Landsbygdsprogrammet. Förtäring till självkostnadspris

Målgruppen för dagen är aktiva eller blivande ekologiska nötköttsproducenter.

Program

  • Vad är ekologisk produktion – miljömål och nationella mål för ekologisk produktion.
  • Certifiering EU-ekologiskt och KRAV – genomgång av omställningsperiod, regelverk och stöd.
  • Vallodling, spannmål och proteingrödor till foder – strategi för lyckad vallodling (val av vallfrö, gödselstrategi etcetera).
  • Hur lägger jag upp min växtodling i övrigt?
  • Foderstater och betesdrift – vad är möjligt med en grovfoderbaserad foderstat? Hur får jag mina djur att växa maximalt? Tips för att lyckas med betessäsongen.
  • Olika produktionsformer och ekonomiska nyckeltal – uppfödning av betesstutar eller ungtjurar? Vad passar på min gård? Vad ger bäst lönsamhet?
  • Marknaden för ekologiskt nötkött – hur ser marknaden ut för ekologiskt nötkött hos HKScan?

Program som PDF Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

 

EU-logga

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

VAR:
Plevnagården, Malmköping
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri men kostnad för lunch och fika till självkostnadspris tillkommer.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 feb 2020

Kontakt