06- 07 maj 2020 klocka 09.00 - 15.30

Miljömålsdagarna 2020 - inställt

Miljömålsdagarna ställs in

Med anledning av Corona-situationen ställs Miljömålsdagarna 2020 in. Konferensen kommer tillbaka 2021, mer information om det kommer senare under våren. Miljömålsarbetet är dock fortsatt mycket viktigt, och för att uppmärksamma detta undersöker vi möjligheterna att anordna ett kortare webbinarium under hösten.

Vill du ha information om kommande arrangemang mailad till dig kan du fylla i din mailadress i länken nedan:

Här registerar du dig för kommande information om Miljömålsdagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Om miljömåldagarna

Temat för årets miljömålsdagar är Livsmedel. Ta del av inspirerande föreläsningar, lärande exempel och panelsamtal som bland annat tar upp frågorna: Vad ska vi äta för att bidra till långsiktig hållbarhet inom planetens gränser? Hur bidrar teknik och innovation till ett mer hållbart jordbruk? Och hur integrerar man miljömålen i verksamheten i praktiken?

Länsstyrelsen i Södermanlands län är värd för evenemanget som anordnas tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) i samarbete Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Livsmedelsföretagen, Nyköpings kommun och Region Sörmland.


Läs mer om Sveriges miljömål.öppnas i nytt fönster


Program

09.00 Registrering och fika

10.00 Inledning
Beatrice Ask, landshövding Södermanlands län
Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket
Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun
Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland

10.15 Regeringen har ordet
Isabella Lövin, miljö- och klimatminister samt vice statsminister
Jennie Nilsson, landsbygdsminister

10.45 Tryggad livsmedelsförsörjning och global omställning – utmaningar och
möjligheter i en tid av förändrat klimat
Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet

Klimatförändringar och andra stora systemförändringar (tex kopplat till vattenresurser och biodiversitet) innebär ökande utmaningar för det globala livsmedelssystemet. Johan kommer diskutera utifrån den senaste utvecklingen, med utgångspunkt från klimatfrågan, och hur omställningen innebär nya utmaningar såväl som möjligheter. Han kommer också att tala om de förändrade politiska förutsättningarna relaterade till det internationella klimatarbetet och hur frågor kopplade till klimat, mark, vatten och biodiversitet allt mer har kommit att handla om geopolitik.

11.15 State of the environment 2020 (SOER)

Europeiska miljöbyrån EEA presenterar sin nya rapport ”Europas miljö – tillstånd och utblick” (The European Environment - State and Outlook, SOER) som ges ut vart femte år. Den erbjuder solida och vetenskapligt baserade insikter i de enorma och komplicerade utmaningar vi står inför, för att uppnå de miljö- och klimatmål som vi satt upp inom EU. Europeiska miljöbyråns bedömning är att EU behöver trappa upp och snabba på beslut som främjar ett hållbart samhälle, bland annat genom att stödja innovationer och bidra till att ställa om finanssektorn till hållbara investeringar.

11.35 Hälsning från de regionala konferenserna

11.45 LUNCH

13.00 Vad vi äter har betydelse - Vad säger forskningen
Elin Röös, forskare

Äta bör man – annars dör man. Men vad ska vi äta för att både vi och planeten ska
vara långsiktigt hållbara och hälsosamma? Elin Röös berättar om sin forskning om hållbar matproduktion och markanvändning. Kött, vegetariskt, svenskt, importerat… Hur ska vi tänka som konsumenter, både offentliga konsumenter och privat?

13.30 Vad vi äter har betydelse - Vad säger företagen
Agneta Påander, hållbarhetsdirektör på Orkla Foods Sverige
Anita Falkenek, VD för KRAV
Erik Erjeby, LRF
Mattias Bergquist, Coop

En panel med representanter från alla led i livsmedelskedjan diskuterar utmaningarna med att ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion. Vad gör företagen redan idag? Vad är på gång? Vilka typer av samverkan behövs, och hur hanterar företagen snabba trender som ändrar efterfrågan från konsumenterna i en allt snabbare takt?

14.00 Vad vi äter har betydelse - Spaning mot framtiden
Jenny Jewert, jordbruksexpert på WWF

Insekter, labb-odlat kött, nya proteiner. Det finns en uppsjö av nya idéer som låter som mer eller mindre science fiction. Vi får en genomgång av några av alla de spännande utvecklingsprojekt som pågår runt om i världen. Men är det realistiskt? Vad finns det för risker med dessa nya livsmedel? Kommer det gå att ställa om både matvanor och produktion till helt nya produkter, och är det verkligen nödvändigt?

14.30 FIKA + Posterutställning
Intresseanmälan till att ställa ut en poster görs vid anmälan för konferensen.

15.30 Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?
Stina Oscarsson, regissör, dramatiker och fri skribent

En inspirerande föreläsning om demokrati och hållbar utveckling. Går det att lösa
klimatfrågan inom ramen för demokratin? Har klimatet verkligen tid med det?

16.00 Klimatsmarta menyer och hållbar livsmedelsupphandling
Mattias Göransson, miljökontroller på Region Sörmland

Region Sörmland berättar om måltidens klimatavtryck från leverantör till tallrik och arbetet med klimatmärkta menyer.

Sara Jervfors, kostchef i Södertälje och Gnesta kommun

Hur arbetar Södertälje och Gnesta kommun med att skapa offentliga måltider som är bra för miljön, klimatet och hälsan? Vi får höra hur de arbetar med upphandling för att gynna hållbar utveckling och om måltidskonceptet ”Diet for a green planet”.

Paneldebatt
Sara Jervfors, kostchef i Södertälje och Gnesta kommun
Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten
Michael Bengtsson, ansvarig för offentlig försäljning, Menigo
Leverantörer

16.45 Avslutning

18.30 MIDDAG och utdelning av Miljömålspriset 2020
Fördrink 18.30 - 19.15. Middagen börjar 19.30.

Middagen äger rum på Sunlight Hotel. Under middagen delas Miljömålspriset ut. Det är ett pris som Naturvårdsverket instiftat för att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål. Priset delas ut i tre kategorier.

Läs mer om Miljömålspriset.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

08.00 Utflykt och fika - se separat information i fliken nedan

Val av utflykt sker när du anmäler dig till konferensen. Tänk på att ha kläder efter väder och terräng. De tider som är utsatt är avresetid, så det är bra att vara på plats lite innan för att komma med på utflykten.

10.15 Inledning

10.25 Myndighetspanelen – Ny handlingsplan för livsmedelsstrategin
Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket
Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket
Tim Brooks, avdelningschef Företag på Tillväxtverket

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. Den 20:e december 2019 presenterade regeringskansliet Livsmedelsstrategins handlingsplan del två, och Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket c som nu görs inom ramen för den, och i samverkan mellan myndigheterna.

10.45 Innovation och ny teknik gör jordbruket mer hållbart
Karin Larsson, projektledare, Länsstyrelsen Södermanland
Mattias Larsson, lantbrukare i Södermanland

Projektledare i Södermanland, Karin Larsson, berättar om regional utformning och implementering av livsmedelsstrategin. Ett av insatsområdena är kunskap och teknik och vi får höra exempel från Sörmlandsbonden Mattias Larsson om hur deras gård gått över till precisionsodlingsteknik. Han berättar vad det innebär, vilken betydelse det har för deras gård och vilka miljöfördelar tekniken innebär.

11.15 Miljömålssystemet i praktiken - hur jobbar vi mot målen på effektiva sätt?
Anna-Karin Johansson, miljöstrateg på Livsmedelsverket

Att integrera miljömålen i sin ordinarie verksamhet. Det låter enkelt, men hur gör man i praktiken? Miljömålen har nu funnits i över 20 år, och vi har fortfarande lång väg kvar för att nå dem. De behöver finnas med i alla våra verksamheter. Anna-Karin Johansson berättar hur Livsmedelsverket använder sig av miljömålen när de tar fram kostråd för att främja både hälsa och miljö.

11.45 LUNCH

13.00 Parallella sessioner

1) Pollinering - grön infrastruktur i praktiken

Mångfunktionella golfanläggningar en outnyttjad resurs
Maria Strandberg, direktör för STERF (nordiska golfförbundens forskningsstiftelse)

Mångfunktionella golfanläggningar har stor potential att bidra till ett rikt växt och djurliv i det tätortsnära landskapet och jordbrukslandskapet. Med hjälp av ny kunskap och erfarenhet kan vi skapa extensiva spelytor med stor variation av ängsblommor och pollinerande insekter. Utöver att erbjuda spelytor för golf kan dessa anläggningar också bidra med rekreationsytor som är öppna för allmänhet och ett rörligt friluftsliv.

Lärande exempel
Tommy Carlsson, Biolog på Länsstyrelsen Östergötland

Tommy Carlsson berättar om några lyckade åtgärder som gjorts i samverkan med skogsbolag, kommuner och föreningar. Det handlar bl.a. om utläggning av sandbäddar och utplantering av ängsväxter – åtgärder som även gynnar pollinatörer generellt

2) Verktyg för en mer hållbar meny

One Planet Plate
Anna Richert, matexpert, ansvarig för köttguiden och specialist på hållbara matsystem, WWF

One planet plate är ett verktyg som WWF tagit fram. Konceptet innebär att måltider utformas så de hålls inom planetens gränser. Anna Richert från WWF berättar mer om hur det går till, om hur måltider kan utformas för att minska klimatpåverkan och vilka matvaror som ska väljas för att bidra till den biologiska mångfalden. Vad är Kött- och Fiskguiden och hur kan de användas inom One Planet plate? Vi får också höra exempel från aktörer om deras arbete med att ställa om till konceptet
och vilka utmaningar de möter.

3) Sveriges miljömål och Agenda 2030 efter 2020

Inledningar, panelsamtal och workshop
Medverkande från Naturvårdsverket, Länsstyrelserna/RUS, kommun, näringsliv m.fl

Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och Agenda 2030. Hur kommunicerar vi miljömålen framöver? Vilka utvecklingsbehov (av miljömålssystemet) ser vi? När miljömålen formulerades tolkade ansvariga myndigheter en generation som till år 2020. Vi når inte målen 2020. Det betyder att utmaningen kvarstår - arbetet fortsätter och vi behöver öka takten i hela samhället.

4) Landskapsperspektiv i miljöfrågan

Förutsättningarna för ett långsiktigt miljöarbete ur ett kulturgeografiskt perspektiv
Carl Johan Sanglert, fil dr Kulturgeografi / RUS arbetsgrupp, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Under efterkrigstiden har landskapet i allt högre grad bytt funktion från att producera mat och andra nödvändigheter till att ”producera” biologisk mångfald, kulturmiljöer, ekosystemtjänster och upplevelser. Men ser vi landskapet för alla värden och vad händer när de ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningarna för landskapets nya produktion förändras? Ett historiskt landskapsperspektiv kan bidra med perspektiv som ökar förutsättningarna för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöns värden men också för att utveckla nya landskap.

14.15 Sammanfattning

Studenter från programmet Informativ illustration på Mälardalens högskola ger en illustrativ sammanfattning av konferensdagarna.

14.45 Avslutning och fika

Val av utflykt sker när du anmäler dig till konferensen. Tänk på att ha kläder efter väder och terräng. De tider som är utsatt är avresetid, så det är bra att vara på plats lite innan för att komma med på utflykten.


Fågelexkursion Strandstuviken
Buss avgår från Sunlight Hotel 07.15

Strandstuviken är en av Södermanlands främsta fågellokaler. Området är både naturreservat och ett Natura-2000 område. De vidsträckta betade strandängarna och grunda havsvikarna lockar mängder av rastande och födosökande fåglar hela året och inte minst under flyttning. Lokalen är välbesökt av fågelintresserade och totalt har drygt 250 fågelarter observerats här. Denna tid i början av maj är den artrikaste på lokalen under året. Vi kommer ha god chans att få se världens största tärna, skräntärna, en rödlistad art.

Under exkursionen går vi på stigar och grusväg i området. Markerna utanför vägen omfattas denna tid på året av fågelskydd. På lokalen finns två fågeltorn varifrån man har bra möjlighet att spana av strandängarna. Eftersom det är relativ långa avstånd är det bra att ha med handkikare och har man tillgång tubkikare är det ännu bättre.Stendörrens naturreservat och naturum Stendörren
Buss avgår från Sunlight Hotel 07.15

Sörmlands skärgård är unik. Här har generationers skärgårdsjordbruk skapat ett rikt och mångskiftande landskap som idag är relativt oexploaterat och som har höga natur- och kulturvärden. Stora delar av skärgården är avsatta som naturreservat. Ett av dessa är Stendörren, ett mycket uppskattat och välkänt naturreservat med många årliga besökare.

I reservatet ligger Naturum Stendörren med information om natur och i synnerhet om Östersjön. Här lyfts de utmaningar som finns men framför allt det goda arbetet som görs för att komma till rätta med miljöproblemen och att du som besökare gör skillnad.

Under utflykten berättar vi om hur den här delen av det sörmländska landskapet har tagit form genom historien och hur vi idag arbetar med att bevara och utveckla dessa värden. Vi pratar också om Östersjön och miljötillståndet i vårt bräckta innanhav. Det finns även möjlighet att undersöka livet under ytan vid bryggan med hjälp av håv.Odlinglandskapet
Buss avgår från Sunlight Hotel 07.30

Vi besöker Lilla Flättna som ligger Strandstuvikens naturreservat. Här finns Sörmlands största sammanhängande system av strandängar. De betade strandängarna är viktiga livsmiljöer för många växter och har stor betydelse som häcknings- och rastplats för många fåglar.

Vi vandrar över strandängarna, tittar på växter och pratar om hur dessa marker producerar både biologisk mångfald och livsmedel. Har vi tur får vi se majvivan blomma.

Vi får höra om åtgärderna som gjorts i området inom Life-projektet Life Coast Benefit och hur det har påverkat arealen betesmark i positiv riktning i länet. Bonden som sköter djuren som betar strandängarna följer med på vandringen och berättar om hur han ser på livsmedelsproduktion och naturvård.Långsjön – en restaurerad gäddfabrik!
Buss avgår från Sunlight Hotel 07.30

På denna exkursion tar vi oss till den nyligen restaurerade våtmarken Långsjön, vid Södermanlands kust. Genom ett samarbete mellan Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, markägare, SSAB i Oxelösund och Länsstyrelsen I Södermanland har ett igenvuxet och otillgängligt område förvandlats till en gäddfabrik, en myllrande våtmark för fiskar, fåglar och människor. Här är det bra att ha med sig egen kikare för att inte missa djurlivet våtmarken har att bjuda på. Vi bekantar oss med våtmarken och hur den har restaurerats och besöker det nybyggda fågeltornet för att njuta av fågelskådning. Långsjön är med sin yta på drygt 30 hektar en av Södermanlands största våtmarker. Restaureringen beräknas förutom de direkt återskapade naturvärdena och ett förbättrat fiske ha bidragit till att över 1,2 ton kväve och 30 kilo fosfor årligen hindras från att nå Östersjön.F
orntidsvandringar för integration
Vandring startar från Sunlight Hotel 07.45

Under gräs och ris ligger anspråkslösa fornlämningar dolda mitt i vardagliga bostadsområden, så som tusenåriga gravar på en kulle intill där vi idag bor och vistas. Dagens vandring är en nedkortad version av vandring som under tre års tid har gjorts i Brandkärr – Hållet i Nyköping. Promenaden tar oss till Hållets stenåldersboplats och därefter till Gustav Adolfgruvan. Med oss på vandringen har vi en SFI- klass. Fornlämningarna presenteras kortfattat av en arkeolog från Länsstyrelsen i Södermanland, deltar gör också integrationansvarig från Länsstyrelsen. Under vandringen uppstår det lätta samtal om ämnen som handlar om människans förutsättningar och liv under dåtid såväl som nutid. Forntidsvandringar leder till möten och ökar kunskapen om kulturmiljöer nära stan. Målet med forntidsvandringar är just att inspirera till möten och samtal mellan människor, både inrikes- och utrikesfödda. Vi stannar också till på en naturskön plats och ägnar en stund åt gemensam fika med trevlig samvaro.Historisk stadsvandring i Nyköping
Vandringen startar kl. 08.30 vid Stora Torget i Nyköping

Nyköping började växa fram för nästan tusen år sedan och är idag en av Sveriges äldsta städer. Följ med på en stadsvandring genom Nyköpings historia, från då till nu. Lär dig mer om hur livet såg ut för den medeltida Nyköpingsbon, om tjänstefolkets villkor under 1700-talet, hur 1800-talets industrialisering påverkade invånarna och om vad de tyckte när de första bilarna kom puttrande på Storgatan. Det handlar om en beslutsam drottning, en piga som blir oskyldigt anklagad, en prost som tröttnar på att pendla, och om en fabrik som går i konkurs. Stadsvandringen innehåller kullersten, grusgångar och backar. Guiden använder röstförstärkare.

Moderator Catarina Rolfsdotter-Jansson

Catarina Rolfsdotter-Jansson är journalist, moderator, föreläsare och författare. Hennes specialområden är hållbar utveckling och hälsa. Catarina är talesperson i klimatorganisationen Föräldravrålet och medgrundare av den internationella organisationen Our Kids Climate. Catarina Rolfsdotter-Jansson har bakgrund som bland annat programledare för SVT och hon blev 2019 nominerad till Årets talare – Moderator.

Foto: Karin Oddner

6 maj 09.00 Beatrice Ask

Beatrice Ask är landshövding i Södermanlands län sedan den 1 januari 2020. Hon var skolminister 1991–1994 och justitieminister 2006–2014.

6 maj 09.00 Björn Risinger

Björn Risinger är sedan 2015 Generaldirektör för Naturvårdsverket. Han är utbildad biolog och geovetare och har arbetat som bland annat miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne och generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.

6 maj 09.00 Urban Göransson

Urban Granström är Kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun. Han har varit KSO sedan 2010.

6 maj 09.00 Monica Johansson

Monica Johansson är regionstyrelsens ordförande i Sörmland.

6 maj 10.15 Isabella Lövin

Isabella Lövin är sedan 2019 Miljö- och klimatminister samt vice statsminister. Mellan 2016-2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister och mellan 2014-2016 biståndsminister. Isabella Lövin är sedan 2016 språkrör för Miljöpartiet.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

6 maj 10.15 Jennie Nilsson

Jennie Nilsson är sedan 2019 landsbygdsminister. Hennes ansvarsområden innefattar landsbygd, livsmedel och areella näringar samt regional tillväxt. Jennie Nilsson är sedan 2006 riksdagsledamot. Hon blev ordförande i näringsutskottet 2014. Mellan 2011–2012 var hon vice ordförande i skatteutskottet.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

6 maj 10.00 Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna är Rektorsråd för Hållbar utveckling och adjungerad professor vid Stockholms universitet. Han är också vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet och ledamot av Forskningsberedningen. Johan är ledamot i styrelserna för Sveaskog, Göteborgs universitet, Axfoundation, WWF Sverige och Ecogain AB. Han är även ”Klimatprofil” på TV4 där han regelbundet medverkar. Han har en lång, internationell karriär från olika FN organ.

6 maj 13.00 Elin Röös

Elin Röös forskar och undervisar kring hållbar matproduktion och hållbar markanvändning ur många olika vinklar. Det handlar t.ex. om att bedöma miljöpåverkan från olika livsmedel och produktions-system och att beräkna klimatpåverkan och markanvändning förknippade med olika kostmönster.


Foto: Jenny Svennås-Gillner

6 maj 13.30 Agneta Påander

Agneta Påander är hållbarhetsdirektör på Orkla Foods Sverige, en del av Orkla, nordens ledande aktör av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandel och storhushåll. Agneta har under de senaste åren på ett framgångsrikt sätt lyckats få hållbarhet att genomsyra hela verksamheten och bli en integrerad del av företagets affärsstrategi och affärsmål. En fint kvitto på det är att svenska konsumenter tre år i rad korat Orkla Foods Sverige som bäst i branschen, inom kategorin Consumer Goods Corporation (CGC), på att ta miljöansvar och socialt ansvar.


6 maj 13.30 Anita Falkenek

Anita Falkenek är sedan 2017 VD för KRAV, med uppdrag att utifrån ny strategi driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel. Anita har en masterutbildning i ekotoxikologi och har arbetat med hållbarhetsfrågor inom flera olika organisationer. Anita är styrelseledamot i Miljömärkning Sverige AB (Svanen-märkningen).


Foto: Kolbjörn Örjavik

6 maj 14.00 Jenny Jewert

Jenny Jewert har en lång bakgrund som journalist med fokus på miljö, vetenskap och politik. Under drygt tio år var hon fristående kolumnist på Dagens Nyheters ledarsida. Mellan 2015-2017 var Jenny medlem i Kungliga Vetenskapsakademiens nationalkommitté för biologi som arbetar med att sprida kunskap om biologi i samhället. Sedan 2019 arbetar Jenny som Jordbruksexpert på WWF.

6 maj 15.30 Stina Oscarsson

Stina Oscarsson är regissör, dramatiker och fri skribent. Hon har varit chef för Orionteatern i åtta år och chef för radioteatern vid Sveriges Radio i tre år. Idag arbetar hon som frilans med uppdrag för bl.a. Stockholms stadsteater, högskolan i Gävle och SvD kultur där hon under 2019 bl.a. publicerade den uppmärksammande serien ”den polariserade debatten”. Hennes senaste bok ”Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?” har fått stort genomslag.

6 maj 16.00 Mattias Göransson

Mattias Göransson arbetar som miljökontroller på Region Sörmland och kommer berätta om måltidens klimatavtryck från leverantör till tallrik och arbetet med klimatmärkta menyer.

6 maj 16.00 Sara Jervfors

Sara Jervfors arbetar som kostchef i Södertälje och Gnesta kommun. Hon är också projektchef för Matlust,ett EU-projekt vars syfte är att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen som bland annat driver
måltidskonceptet ”Diet for a green planet”.

6 maj 16.00 Michael Bengtsson

Michael Bengtsson är ansvarig för offentlig försäljning på Menigo och har jobbat med offentlig affär sedan 2004. Han har varit med i arbetet med upphandlingsmyndighetens kriterier och sitter även med i Kost och Närings branschsamverkan.

7 maj 10.25 Annica Sohlström

Annica Sohlström är sedan 2015 generaldirektör för Livsmedelsverket. Hon har disputerat i nutrition vid Karolinska institutet och är docent i nutrition vid Linköpingsuniversitet.

7 maj 10.25 Christina Nordin

Christina Nordin är sedan 2018 generaldirektör för Jordbruksverket. Innan dess arbetade hon bland annat som avdelningschef på näringsdepartementet. 2019 tilldelades hon utmärkelsen ”Bästa kommunikativa ledarskap” av Sveriges kommunikatörer.

7 maj 10.25 Tim Brooks

Tim Brooks arbetar som chef för avdelningen Företag på Tillväxtverket.

7 maj 10.45 Karin Larsson

Karin Larsson är agronom med inriktning landsbygdsutveckling, och jobbar sen mars 2018 på länsstyrelsen med livsmedelsstrategin. I arbetet ingår att implementera den regionala strategin, följa upp arbetet med målen i den nationella samt driva ett gemensamt projekt kring regler och villkor tillsammans med omkringliggande län.

7 maj 10.45 Mattias Larsson

På Abbotnäs Säteri driver familjen Larsson affärsverksamhet med spannmål, nötkött, entreprenad, skog och uthyrning av bostäder. Sonen Mattias Larsson pratar om hur gården gått över till precisionsodlingsteknik, vad det innebär och vilka miljöfördelar tekniken innebär.

7 maj 11.15 Anna-Karin Johansson

Anna-Karin arbetar som miljöstrateg på Livsmedelsverket och berättar hur Livsmedelsverket använder sig av miljömålen när de tar fram kostråd för att främja både hälsa och miljö.

7 maj 13.00 Maria Sandberg

Maria Sandberg är direktör för Sterf, nordiska golfförbundens forskningsstiftelse. Maria har arbetat mer än femton år med hållbar utveckling av golf- och grönytor i Norden och internationellt. Med stöd från Nordiska ministerrådet var Maria ansvarig för att skapa konceptet multifunktionella golfanläggningar med stor betydelse för att öka golfens samhällsnytta.

7 maj 13.00 Tommy Karlsson

Tommy Karlsson är biolog på Länsstyrelsen Östergötland. Han arbetar med samordning och genomförande av åtgärdsprogram för hotade arter. En stor del av arbetet handlar om insatser för hotade vildbin.

7 maj 13.00 Anna Richert 

Anna Richert är matexpert samt ansvarig för Köttguiden på WWF. Hon arbetar med konceptet One Planet Plate, en guide till hållbara måltider som tar hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden.

Foto: Saga Sandin

6 maj 13.00 Carl Johan Sanglert

Carl Johan Sanglert är miljömålsantikvarie vid Länsstyrelsen i Jönköpings län och ansvarig för kulturmiljöfrågor i RUS arbetsgrupp. Carl Johan har tidigare skrivit en avhandling i kulturgeografi om landskapsperspektiv svensk planering och miljövård.

Press och media

Press och media är välkommen att följa konferensen. Kommunikatörer finns på plats för att hjälpa er att hitta rätt bland programmet och intervjupersoner.

Vi skulle dock vilja att du meddelar din närvaro till oss via kommunikation.sodermanland@lansstyrelsen.se och tala om följande:

* Ditt namn
* Media / press / organisation du representerar
* Verksam med radio / tv / webb / foto / film
* Kontaktuppgifter

Anmälan, pris och praktisk information

Pris för konferensen är 3500 kr för två dagar eller 2500 kr för en dag.

Det finns möjlighet att ställa ut poster under konferensens första dag. Intresseanmälan för detta kan göras när du bokar din plats för konferensen. Antal posterplatser är begränsat, anmälan är därför en intresseanmälan. Sista dag att anmäla posterpresentation är den 27 mars. Arrangörerna återkopplar kring posterpresentation efter det datumet. Det är gratis att ställa ut en poster.

Fakturering kommer ske först efter genomförd konferens. I och med den situation som uppstått kring smittspridningen av coronaviruset vill vi förtydliga att om konferensen ställs in eller skjuts fram så faktureras inte någon som anmält sig. Vi följer de rekommendationer och råd som Folkhälsomyndigheten ger, i dagsläget finns det inga råd som pekar på att vi behöver ställa in konferensen.

Anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ideella föreningar eller studenter

Deltagare som representerar en ideell förening eller studerar debiteras reducerat pris på 2200 kr för två dagar och 1800 kronor för en dag.

Anmälan, reducerat prislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälningsvillkor

Middagen den 6 maj ingår i alla prisklasser. Betalning sker mot faktura som skickas elektroniskt. Alla priser ovan är exklusive moms.

Avbokning av registrering mottagen senast 1 april 2020, återbetalas med 100%. Avbokning av registrering mottagen efter 1 april 2020, återbetalas ej.

Gjord anmälan går att överlåtas till kollega även efter den 1 april fram tills konferensen börjar utan extra kostnad. Dock måste eventuell specialkost meddelas senast den 24 april.

Travel Team administrerar bokningen för Miljömålsdagarna 2020 och eventuella ändringar/avbokningar och frågor sker skriftligen till kongress@travelteam.se

Frågor

Program och middag
Sabina Nilsson, Naturvårdsverket.
Sabina.Nilsson@Naturvardsverket.se 

Utflykter, lokaler och posterutställning
Hanna Grimstedt, Länsstyrelsen Södermanlands län. Hanna.Grimstedt@lansstyrelsen.se

Press och kommunikation
Julia Martinsson, Länsstyrelsen i Skåne län.
Julia.Martinsson@lansstyrelsen.se

GDPR och personuppgifter

Länsstyrelsen behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen dels för att hantera deltagarlistor och utskick av minnesanteckningar. Fotografering kan också förekomma för att sprida information om våra konferenser i sociala kanaler.

Läs mer om hur länsstyrelsen hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.länk till annan webbplats

Här kan du ladda ner programmet i PDF:

Program för Miljömålsdagarna PDFPDF

Boende i Nyköping

Hotellinformation

Det finns ett antal reserverade rum i Nyköping för datumen 5:e (gäller endast Sunlight Hotel och Scandic Stora Hotellet) och 6:e maj. Alla bokas med bokningskoden Miljömål 2020. På följande hotell finns rum bokade, se karta för placering av hotell och konferenslokal.

Sunlight Hotel Conference & Spa - även konferenshall för Miljömålsdagarna 2020

Enkelrum 905 sek per natt
Dubbelrum 1195 sek per natt
Kontakt: Telefon: 0155-20 50 00, bokning@sunlight.se
Rum hålls till den 23 mars, sedan i mån av plats

Scandic Stora Hotellet

Enkelrum 1156 sek per natt
Kontakt: 0155-29 35 00, storahotellet@scandichotels.com
Rum hålls till 2 april, sedan i mån av plats

Good morning + Nyköping

Enkelrum 810 sek per natt
Kontakt: 0155-289000, nykoping@gmorninghotels.se
Rum hålls till 2 april, sedan i mån av plats

Clarion Collection Hotels Kompaniet

Enkelrum 1107 sek per natt
Kontakt 0155-28 80 20, cc.kompaniet@choice.se
Rum hålls till 2 april, sedan i mån av plats


VAR: Sunlight Hotel, Nytorget 7, 611 38 Nyköping

KOSTNAD: Se prislista under fliken "Anmälan"

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 apr 2020

Kontakt

Sabina Nilsson

Naturvårdsverket