Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

29 jan 2020 klocka 09.00 - 16.00

Kurs i ekologisk vallfröproduktion

Produktion av ekologiskt vallfrö har en fortsatt stark tillväxt och Sverige är världsledande på ekologisk fröodling. Du som är erfaren eller nybliven fröodlare eller du som funderar på att börja odla vallfrö är välkommen på kurs. Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i fröodling och utöka ditt nätverk med andra fröodlare.

Vi kommer bland annat att ta upp följande ämnen:

  • Marknadsläget – vilka arter efterfrågas och hur sker prissättning och certifiering?
  • Kontraktsteckning – genomgång av verklig avräkning med kostnader och analyser
  • Etablering – nyckeln till en jämn gröda med bra ogräskonkurrens och hög skörd
  • Gödsling – strategier för gödsling till gräsfrö utifrån försök i praktiska erfarenheter
  • Strategier för putsning – nya norska försök med putsning i gräsfrö på våren
  • Skörd – olika teknik för strängläggning inför skörd

 Fokus ligger framförallt de stora arterna timotej, ängssvingel, rörsvingel, rödklöver och vitklöver.

Medverkande

  • Henrik Nätterlund, växtodlingsrådgivare, HS Konsult AB,
  • Ann-Charlotte Wallenhammar, forskning och utveckling, HS Konsult AB
  • Magnus Karlsson, fröodlingsansvarig på Lantmännen
  • Claes Schneider, erfaren ekologisk fröodlare, Berga Gård

Information

Ingalill Kämmerling, ingalill.kammerling@lansstyrelsen.se eller 010-224 84 31

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Hushållningssällskapets logga
Var:
Berga Gård, Fjugesta
Kostnad:
Kursen är kostnadsfri då den finansieras via Landsbygdsprogrammet. Varje deltagare betalar sin lunch på plats.
Sista anmälningsdag:
22 jan 2020

Kontakt