30 jan 2020 klocka 09.00 - 16.00

Ull som affärsidé

Den här kursen riktar sig till dig som är en liten företagare eller som vill starta ett eget företag där ullen har en central roll i din verksamhet. Att upprätta och konkretisera en affärsplan är ett viktigt steg för dig som driver ett eget företag för att i längden spara både tid och pengar. Affärsplanen är ett verktyg för dig att tänka långsiktigt och att utvecklas strategiskt. Det kan också hjälpa dig med din egen motivation och fokus.

Att skapa och arbeta med en affärsplan

En affärsplan kan liknas vid en byggritning, en karta på hur en företagare på bästa sätt kan nå framgång med sitt företag. Att inte ha någon form av plan är samma sak som att bygga ett hus utan ritning, du blir säkert klar men det kan ta längre tid och bygget blir med största sannolikhet ostadigt. – Viljalysa

Under två dagar kommer vi att blanda korta teoripass med diskussioner och eget arbete. Du som deltar kommer att fylla i affärsplanens olika delar i portioner under dagen. Målet är att du under utbildningen ska skriva färdigt din affärsplan.

Din affärsplan kommer innehålla:

  • Vision
  • Affärsidé
  • Kortsiktiga och långsiktiga mål
  • Värdegrund, kompetens och roller
  • Erbjudandet och kunder
  • Omvärld, konkurrenter och samverkansparter
  • Marknad/försäljning/prissättning
  • Ekonomi – nuläge och budget

Program för dagen kommer senare.

Målgrupp: För dig som driver eller vill starta ett eget företag kring ull. Företag verksamma i Uppsala län har förtur till platserna men du är välkommen med anmälan om du är verksam utanför länet. Du får besked om din plats vid sista anmälningsdag.

Datum

30 januari och 11 februari, 2020. Denna kurs omfattar två kursdagar. Som kursdeltagare behöver du delta vid båda dagarna.

EU logga
Var:
Linnés Kammare, Vallhovs Säteri, Bälinge
Kostnad:
Kursen kostar 600 kr + moms per deltagare, då ingår lunch, fika och kursdokumentation. Anmälan är bindande och kursavgiften debiteras om man uteblir utan att avanmäla sig. Eventuell avanmälan ska ske senast 23 januari.
Sista anmälningsdag:
15 jan 2020

Kontakt