Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

03 dec 2019 klocka 09.00 - 16.00

Affärsutveckla ditt trädgårdsföretag!

bowl of tomatoes served on person hand av Elaine Casap från unsplash.com

Foto av Elaine Casap på unsplash.com

Utbildningsdag för dig som driver, eller vill driva, ett ekologiskt trädgårdsföretag. Den 3 december samlas vi och pratar om affärsutveckling!

Inom ramen för kompetensutveckling bjuder länsstyrelsen in till tre träffar inom ekologisk produktion. Den 3 december kommer vi bland annat fokusera på hur man ska jobba för att utveckla sitt företag, vilka omvärldsfaktorer som är viktiga att ta hänsyn till och vilka strategiska val man kan göra. Under träffen kommer vi både ha inspirerande föreläsningar och en workshop för att kunna jobba med våra egna företag.

Målgruppen för dagen är aktiva eller blivande ekologiska trädgårdsföretagare. Dagen i sig är kostnadsfri, men deltagare betalar själva på plats för lunch och fika. Kostnad: 330 kr (412 kr ink. moms).

Program

Karin och Mats Sjöstedt från Hornuddens trädgård kommer moderera dagen!

9.00 – 9.15 Inledning
Karin Larsson från länsstyrelsen inleder dagen

9.15 – 10.00 Hornudden – utvecklingen från början till idag
Karin och Mats Sjöstedt från Hornuddens trädgård berättar om hur företagets resa och de val man gjort

10.00 – 10.15 Paus

10.15 – 12.00 Affärsutveckling i trädgårdsföretag – vad ska jag tänka på?
Marcus Söderlind berättar om hur man kan jobba med företagsutveckling, bland annat om hur olika strategiska val påverkar vilka försäljningskanaler som passar bäst.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Affärsutveckling i trädgårdsföretag – vad ska jag tänka på? Fortsättning med Marcus Söderlind

14.30 – 15.30 Hur ska jag utveckla mitt företagen?
Mindre workshop – utifrån det som sagts under dagen, hur kan det appliceras på det egna företaget? Vilka strategiska val kan jag göra?

15.30 – 16.00 Avrundning av dagen
Moderatorerna avrundar dagen

Om föreläsarna

Pressfoto från LRF

Pressfoto från LRF

Marcus Söderlind har lång erfarenhet av att jobba med trädgårdsproduktion genom sitt egna företag i Habo kommun. Marcus är dessutom ordförande i LRFs trädgårdsdelegation och föreläser runt om i landet om möjligheter och utmaningar inom trädgårdsproduktionen. Under dagen kommer han väva samman råd om affärsutveckling med berättelsen om hur det egna företaget har utvecklats.

Foto från Hornudden

Karin och Mats Sjöstedt flyttade till Hornudden 1978 och odlar sen 1988 helt KRAV-certifierat. Hornudden vill vara med och bidra till en god värld för kommande generationer, och tar sig ständigt an nya utmaningar – de driver sedan 2009 en gårdsbutik, restaurang och ett café som två år vunnit utmärkelsen årets hållbara café. De startade sitt CSA (andelsjordbruk) 2017 och planerar nu det fjärde året med 40 - 50 andelsägare totalt.

VAR:
Hornudden, Strängnäs
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri men kostnad för lunch och fika tillkommer och betalas av deltagarna på plats
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 nov 2019

Kontakt