Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

10 dec 2019 klocka 10.00 - 16.00

Lär dig om offentlig upphandling - tema livsmedel! INSTÄLLD

Foto
från Peter Wendt på unsplash.com (''carrots and leeks'')

Foto av Peter Wendt från unsplash.com

OBS! Evenemanget är inställt på grund av för få anmälda!

Den 10 december anordnar länsstyrelsen inom ramen för den regionala livsmedelsstrategin en kunskapsdag kring offentlig upphandling kopplat till livsmedel.

Offentlig upphandling är en del av den regionala, såväl som nationella, livsmedelsstrategin. Maten som serveras i offentlig verksamhet ska i högre utsträckning svara mot de krav som ställs inom den svenska livsmedelsproduktionen. Därför organiserar nu Länsstyrelsen i Södermanland en kunskapsdag för producenter, för att ge en tydligare bild av vad offentlig upphandling innebär och hur man kan gå tillväga för att lämna anbud.

Syftet med dagen är att öka deltagarnas förståelse för hur upphandling går till: vilka regelverk styr, för- och nackdelar med att leverera till offentliga kök och vilka strategier som kan användas för att lämna anbud.

Målgruppen för dagen är livsmedelsproducenter, både inom primärproduktionen och förädlingen, som är nyfikna på offentlig upphandling.


PROGRAM

Fika från 09:30

10.00 – 10.15 Introduktion till dagen
Karin Larsson, projektledare för regional livsmedelsstrategi

10.15 – 11.15 Lagen om offentlig upphandling och inköpsprocessen skapar möjligheter i den offentliga livsmedelsaffären
Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten

11.15 – 12.00 Vad innebär det att leverera till offentlig sektor? Exempel från Katrineholms kommun
Robert Henriksson, enhetschef för mat och måltider, Katrineholms kommun

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Offentlig upphandling - möjligt eller omöjligt?
Hans-Erik Holmqvist, kock och projektkoordinator på Matvärden, berättar om hur Matvärden har jobbat med lagen om offentlig upphandling och hur han som producent har gjort resan för att leverera till offentliga kök

14.30 – 15.00 Att lämna gemensamt anbud – kraften i att samverka
Marcus Bergh, verksamhetsledare Coompanion och Kristofer Lund, co-founder Food Shift

15.00 – 15.30 Gemensamma diskussioner och kaffe

15.30 – 16.00 Summering av dagen

VAR:
Hotell Malmköping, Malmköping
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 dec 2019

Kontakt