08- 09 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Fortsättningskurs i ekologisk fruktodling

Jonathan Nilsson

Foto: Jonathan Nilsson

Länsstyrelsen i Södermanlands län bjuder tillsammans med Föreningen Sörmlandsäpplen in till en fortsättningskurs i ekologisk fruktodling.

Kursen är öppen för alla som är intresserade av fruktodling men vänder sig i första hand till aktiva och blivande odlare i Mellansverige med fokus på Södermanland och Mälardalen. Syftet med denna kurs är att ge odlare fördjupade kunskaper så att de kan sköta sin odling på bästa sätt så att den ger god avkastning och skörd.

Exempel på frågor som kommer att diskuteras under kursen:

  • Växtskydd. Vilka är de vanligaste (och ovanligaste) angreppen och hur kan de motverkas/bekämpas? Vad är tillåtet inom ekologisk fruktodling just nu?
  • Förebyggande arbete. Hur kan man stärka träden så att de står emot angrepp av väder, vind, skadegörare och ger god skörd? Bevattning, gödsel och andra näringsämnen.
  • Olika analysmetoder av jord, blad m.m
  • Nyttodjur och pollinerare. Blomsterremsor. Alternativa grödor.
  • Mognadsgrad. Olika instrument och tekniker för att bedöma mognadsgraden för plockning respektive lagring.
  • Beskärning av intensivodling.

Fär mer information om innehållet, se program

Program och vägbeskrivning Pdf, 276.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till personer i Södermanland och närliggande län som har anlagt eller planerar att anlägga en ny fruktodling om minst 0,3 hektar eller som kommer komplettera en äldre odling eller större fruktträdgård med minst 50 nya kronträd inom 1-4 år. I mån av plats är alla andra som intresserar sig för kommersiell äppelodling varmt välkomna.

OBS! För att du ska kunna tillgodogöra dig denna kurs krävs förkunskaper i ekologisk fruktodling. Om du inte har förkunskaper är du välkommen att delta ändå, i mån av plats, men då får du vara beredd på att detta inte är en utbildning där vi går igenom grunderna d v s hur man anlägger en fruktodling utan en fortsättningskurs. En grundkurs är planerad till vecka 45 år 2020. Om du har frågor kontakta Jenny Askenfelt jenny.askenfelt@lansstyrelsen.se tel: 010 223 43 73

Samverkan

Ett viktigt syfte med kursen är att skapa och utveckla samarbetet odlare emellan. Föreningen Sörmlandsäpplen medverkar under hela kursen i syfte att bygga vidare på det nätverk av fruktodlare och den kunskap inom området som redan idag finns i Östra Mellansverige. Tanken är att ett större nätverk av odlare som främjar framtida samarbeten och erfarenhetsutbyten gällande bl a arbetsinsats, maskinutnyttjande, marknadsföring, distribution, lager, sortering mm stärker samtliga odlares konkurrenskraft.

Kursledare

Kirsten Jensen, rådgivare för frukt och bär samt fleråriga grönsaker, vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kirsten jobbar med både ekologisk och integrerad produktion med intensiv och extensiv odling samt med förädling och turism i samband med trädgårdsodling.

Datum och tid

Fredag den 8 november kl. 9:00 - 20:00 och lördag den 9 november kl. 9:00-16:00.

Plats

Plevnagården i Malmköping, se program för vägbeskrivning.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri, men kostnad för mat och fika tillkommer, 735 kr. Maten betalas på plats första dagen. Vid avanmälan efter sista anmälningsdag kan kostnad för mat komma att faktureras.


Anmälan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

För frågor och mer information, kontakta:

Jenny Askenfelt
jenny.askenfelt@lansstyrelsen.se
010-223 43 73

VAR:
Plevnagården; Malmköping
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri men kostnad för mat tillkommer och betalas på plats första dagen. Vid avanmälan efter sista anmälningsdag kan kostnad för mat komma att faktureras.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 nov 2019

Kontakt

Jenny Askenfelt

Handläggare Landsbygdsutveckling