Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

21 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Seminarium om Geohydrologi kopplat till våtmarker

Sveriges geologiska undersökning (SGU) besöker Länsstyrelsen inom ramen för våtmarkssatsningen och sitt koncept ”låna en hydrogeolog”.

Syftet med besöket är att stödja Länsstyrelsen, kommunerna och andra aktörer i länet i deras arbete med våtmarksåtgärder och höja kompetensen inom hydrogeologi.

Våtmarkssatsningens syfte är att finansiera åtgärder kopplade till våtmarker där det finns potential att öka tillskottet till grundvattnet eller potential att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflödena.

SGU kommer att berätta om hydrogeologi, grundvattenbildning, geologiska kartunderlag och data m.m.

Besöket riktar sig främst till tjänstemän på Länsstyrelsen och länets kommuner som på olika sätt jobbar med vatten, vattenhushållning och våtmarker.

Seminariet är kostnadsfritt och Länsstyrelsen bjuder på fika.

Lunch betalar man själv.

Program (preliminärt)

9:00 – 9:45 Introduktion

9:45 – 10:00 Fika

10:00 – 10:30 Grundvatten och grundvattenbildning

10:30 – 11:00 Typmiljöer relevanta för våtmarkssatsningen

11:00 – 11:30 Diskussion

11:30 – 12:00 Övervakning och uppföljning av åtgärder

12:00 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:15 SGUs kartdata

14:15 – 14:45 Fika och diskussion

14:45 – 15:15 Dataåtkomst

15:15 – 16:00 Avslutning av dagen

Anmälan

VAR:
Nyköping, lokal kommer senare
KOSTNAD:
Kostnadsfritt, lunch ingår ej
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 okt 2019

Kontakt