Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

22 okt 2019 klocka 12.30 - 16.00

Kompetensförsörjning i livsmedelskedjan - tema spannmål och trädgård - INSTÄLLD

Foto: Polina Rytova, från unsplash.com

OBS! Träffen är inställd pga för få anmälda. Välkomna att delta den 5 eller 19 november istället!

 

Inom ramen för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin bjuder nu Länsstyrelsen i Södermanland och arbetsförmedlingen in till att prata om företagens framtida kompetensbehov.

Den regionala livsmedelsstrategin lyfter behovet av att öka försörjningen av personal med rätt kompetens till hela livsmedelskedjan. Med anledning av detta bjuder nu arbetsförmedlingen och länsstyrelsen in till tre träffar för att tillsammans med branschen skapa dialog kring insatser. Den 22 oktober samlas vi i Eskilstuna för att diskutera arbetskraftsbehovet inom trädgårdsodling och spannmålsproduktionen.

Syftet med träffarna att föra gemensam dialog kring vilka behov som finns för att vi ska kunna öka tillgången på personal med rätt kompetens inom livsmedelssektorn. Samtalen kommer kretsa kring specifika kompetensbehov och vilka insatser privat och offentlig sektor tillsammans kan genomföra för att lösa frågan.


PRELIMINÄRT PROGRAM
11:30 – 12:30 Inskrivning och lättare lunch
12:30 – 13:00 Välkommen! Om dagens syfte och den verksamhet länsstyrelsen och arbetsförmedlingen har kopplat till livsmedelsstrategin och arbetskraftsbehovet.
13:00 – 13:30 Kartläggning av framtida kompetensbehov – Jan och Susanne, konsulter för Region Sörmland, berättar om sitt kartläggningsprojekt inom de gröna näringarna
13:30 – 14:00 Lokalt exempel, föredrag om kompetensförsörjning.
14:00-15:30 Gemensamt samtal – vart vill vi nå? Vilka behov har vi? Vad kan vi göra tillsammans?
15:30 – 16:00 Summering av träffen och avslut


Har du frågor? Kontakta någon av oss!

Karin Larsson, länsstyrelsen
karin.larsson@lansstyrelsen.se
010 223 43 61

Jonas Wulff, Arbetsförmedlingen
jonas.wulff@arbetsformedlingen.se
0104884426

Ulf Törne, Arbetsförmedlingen
ulf.torne@arbetsformedlingen.se
010 488 94 63

EU-flagga
VAR:
Eskilstuna, Kompetensgallerian
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 okt 2019

Kontakt