Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

05 nov 2019 klocka 12.30 - 16.00

Kompetensförsörjning i livsmedelskedjan

- tema livsmedelsförädling INSTÄLLD

Foto: Edi Libedinsky från Unsplash.com

Inom ramen för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin bjuder nu Länsstyrelsen i Södermanland och arbetsförmedlingen in till att prata om företagens framtida kompetensbehov.

Den regionala livsmedelsstrategin lyfter behovet av att öka försörjningen av personal med rätt kompetens till hela livsmedelskedjan. Med anledning av detta bjuder nu arbetsförmedlingen och länsstyrelsen in till tre träffar för att tillsammans med branschen skapa dialog kring insatser. Den 5 november samlas vi i Nyköping för att diskutera arbetskraftsbehovet inom livsmedelsförädlingen.

Syftet med träffarna att föra gemensam dialog kring vilka behov som finns för att vi ska kunna öka tillgången på personal med rätt kompetens inom livsmedelssektorn. Samtalen kommer kretsa kring specifika kompetensbehov och vilka insatser privat och offentlig sektor tillsammans kan genomföra för att lösa frågan.

PROGRAM
11:30 – 12:30 Inskrivning och lättare lunch
12:30 – 13:00 Välkommen! Om dagens syfte och den verksamhet länsstyrelsen och arbetsförmedlingen har kopplat till livsmedelsstrategin och arbetskraftsbehovet.
13:00 – 13:30 Kartläggning av framtida kompetensbehov – Jan och Susanne, konsulter för Region Sörmland, berättar om sitt kartläggningsprojekt inom de gröna näringarna
13:30 – 15:00 Gemensamt samtal – vart vill vi nå? Vilka behov har vi? Vad kan vi göra tillsammans?
15:00 – 15:30 Summering av träffen och avslut

Har du frågor? Kontakta någon av oss!

Karin Larsson, länsstyrelsen
karin.larsson@lansstyrelsen.se
010 223 43 61

Jonas Wulff, Arbetsförmedlingen
jonas.wulff@arbetsformedlingen.se
0104884426

Ulf Törne, Arbetsförmedlingen
ulf.torne@arbetsformedlingen.se
010 488 94 63

EU-flagga
VAR:
Nyköping, Näringslivets hus
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt