Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

11 dec 2019 klocka 09.00 - 16.00

Hur fungerar livsmedelskedjan vid en kris och allvarlig samhällsstörning?

Traktor

Foto: Christina Erdtman Johansson

Länsstyrelsen i Södermanlands län och Livsmedelsverket anordnar den 11 december en temadag med inriktning beredskap i livsmedelskedjan.

Livsmedel är ett av sju prioriterade områden i den nationella planeringen av totalförsvaret, och den regionala livsmedelsstrategin lyfter att det finns ett behov av att öka beredskapen inom hela livsmedelskedjan. På grund av detta bjuder nu länsstyrelsen och livsmedelsverket in till en temadag för att öka kunskapen . Målet med dagen är att vi gemensamt ska få ökade kunskaper om hur livsmedelskedjan påverkas vid en allvarlig samhällsstörning och hur ansvarsförhållanden ser ut inom livsmedelssektorn.

Programmet innehåller spännande och inspirerande föreläsningar kring livsmedelskedjans olika delar samt en workshop. Under workshopen tittar vi gemensamt på beroenden i kedjan, ansvarsfördelning och hur kedjan kan påverkas av en allvarlig störning.

Dagen vänder sig till företagare inom livsmedelssektor, från jord till bord, och tjänstemän inom kommuner, länsstyrelse och region som jobbar med kost eller beredskapsfrågor.

Obs! Begränsat antal platser.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Totte Arvidsson, handläggare samhällsskydd och beredskap, 010 223 43 35
Magnus Stenberg, samordnare civilt försvar, 010 223 44 06
Karin Larsson, projektledare regional livsmedelsstrategi, 010 223 43 61

Program

Fika finns från 8.30

9.00 – 9.30 Inledning – varför har vi samlats idag?

  • Landshövding Liselott Hagberg inleder
  • Tomas Birgegård, länsstyrelsen, berättar om Södermanlands län strategi, krisberedskap och skydd mot olyckor
  • Karin Larsson, länsstyrelsen, berättar om livsmedelsstrategin

9.30 – 10.00 Livsmedelsförsörjning, roller och ansvar
Therese Frisell, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket

10.00 – 10.30 Lantbrukets behov och roll i händelse av samhällsstörning
Johan Lagerholm, ordförande i LRF Södermanland

10.30 – 10.45 Paus

10.45 – 11.15 Södertälje kommun – exempel på hur man kan jobba med beredskap i offentliga kök
Sara Jervfors, kostchef i Södertälje och Gnesta kommun

11.15 – 11.45 Region Södermanlands beredskap- Livsmedelsförsörjning
Niklas Tranemyr, enhetschef för verksamhetsservice måltider på Region Sörmland

11.45 – 12.00 Paus

12.00 – 12.30 Livsmedelsbutikers roll i kris
Anders Jonasson, Butikssäkerhetschef på ICA

12.30 – 13.30 Lunch – Julbord i Hotell Malmköpings regi!

13.30 – 15.30 Hur hanterar min organisation en kris?
Gemensam workshop med fika

15.30 – 16.00 Avrundning av dagen – tankar, reflektioner och vidare arbete
Therese Frisell, Livsmedelsverket, och Karin Larsson, länsstyrelsen, avrundar dagen

Var:
Hotell Malmköping, Malmköping
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
04 dec 2019

Anmäl dig

Kontakt