15 okt 2019 klocka 09.00 - 16.00

Starta småskalig ekologisk äggproduktion

Höna

Ekologisk äggproduktion är något att satsa på! Men hur kommer jag igång och vilka kontakter behöver jag ta? Hur vet jag att jag har rätt förutsättningar och uppfyller kraven i lagen?

Den här kursdagen riktar sig till dig som funderar på att starta småskalig ekologisk äggproduktion. Du får veta mer om stegen du behöver ta för att verksamheten ska bli bra. Vi kommer även att göra ett studiebesök där man arbetar med mobila hönshus.

Kursen anordnas i Jäders församlingshem i Eskilstuna, Södermanland.

Program

  • Dagsläget för ekologisk äggproduktion.
  • Regler för ekologisk äggproduktion.
  • Hönans krav på uppfödning, utfodring, skötsel och byggnader.
  • Sjukdomar och smittskydd.
  • Var finns marknaden för mina ägg?
  • Studiebesök på Tustrups Gård & Ägg, där man arbetar med mobila hönshus.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Åsa Odelros, föreläsare och rådgivare inom ekologisk fjäderfäproduktion, medverkar under dagen.

Målgrupp

Landsbygdsföretagare som planerar för eller redan bedriver ekologisk produktion. I första hand är kursen till för företagare i Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands län, men i mån av plats är företagare som tillhör målgruppen välkomna även från andra län.

Var:
Jäders församlingshem, Jäder Fridhem 1, Eskilstuna, Södermanlands län
Kostnad:
Kaffe och lunch 200 kronor inklusive moms
Sista anmälningsdag:
07 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt