24 sep 2019 klocka 09.00 - 16.00

Jämställt föräldraskap - gynnar arbetstagare och arbetsgivare

Pappa med barn

Länsstyrelserna och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) bjuder in till en konferens som du kan ta del av i Malmö eller live via webben.

Sedan den 1 januari 2017 har alla arbetsgivare enligt diskrimineringslagen skyldighet att mer systematiskt arbeta med aktiva åtgärder för att anställda ska kunna förena föräldra-skap och förvärvsarbete.

Ett föräldravänligt arbetsliv är en av flera viktiga faktorer för en jämnare fördelning av såväl hemarbete, ansvar för barn som en mer jämställd ekonomi.

Ett utvecklat arbete för ett jämställt föräldraskap på arbetsplatsen kan vara avgörande vid rekrytering och framtida kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Konferensen arrangeras av Länsstyrelserna och MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) i samverkan med Almega, Arbetsgivarverket, Försäkringskassan, LO, Malmö universitet, MÄN, Sveriges kommuner och landsting samt TCO.

Målgrupp och syfte

Jämställt föräldraskap riktar sig till dig som är arbetsgivare, HR- strateg, facklig representant eller motsvarande. Under dagen får du ta del av konkreta förslag, fakta och forskning för hur arbetet för att främja ett jämställt föräldraskap kan bedrivas.

Antalet fysiska platser är begränsat till 300 och arrangörerna förbehåller sig rätten att göra ett urval vid behov. Digitalt finns ingen platsbegränsning.

Anmälan

Deltagandet är gratis. Anmälan görs senast den 9 september via länken nedan. Du kan redan nu göra din anmälan. Konferensen kommer även att webbsändas. I anmälan väljer du hur du önskar delta, digitalt eller fysiskt i Malmö.

Anmälan för deltagandet i Malmö är bindande men kan överlåtas till kollega. Vid uteblivet deltagande utan avanmälan faktureras du en avgift om 350 kronor (gäller enbart för de som anmäler deltagande på plats i Malmö).

Anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program

Önskar du se inbjudan med program i pdf, tryck här. Pdf.

09.00 Inledning och välkomna
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och Anneli Hulthén, landshövding i Skåne

09.25 Nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd
Kristina Svartz, Generaldirektör Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

09.40 Föräldraförsäkringen – trender, mönster och utveckling över tid
Åsa Trotzig, jämställdhetsstrateg Försäkringskassan

10.10 Utmaningar på arbetsplatsen och i samhället – vad ser facken?
Joa Bergold, utredare LO och Åsa Forsell, utredare TCO

10.40 Paus

11.10 Informella arbetsplatskulturer – ett hinder för pappors familjeliv
Philip Hwang, professor Psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet

11.50 Samtal på scen
Jenny Lindmark, socialförsäkringsexpert Arbetsgivarverket
Charlotta Undén, förhandlare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tuija Kivistö Ivarsson, arbetsgivarpolitisk expert Almega
Elin Kebert, expert kompetensförsörjning Sveriges byggindustrier

12.15 Lunch

13.15 Heltidsarbete som norm – en del av lösningen för att klara framtidens kompetensförsörjning
Charlotta Undén, förhandlare Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)
Lena Byström, ombudsman Kommunal

13.45 Föräldraskap allas ansvar - interaktivt pass om vinsterna att dela lika
Organisationen MÄN

14.30 Paus

14.50 Ett jämställt arbetsliv – så gör du
Peo Grimheden, Unionen
Maja Rajs, ombudsman Akademikerförbundet SSR
Tuija Kivistö Ivarsson, Almega

15.25 Jämställdhet – för en mer attraktiv byggbransch
Elin Kebert, expert kompetensförsörjning Sveriges byggindustrier

15.50 Avrundning och tack för idag

VAR:
Malmö universitet
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 sep 2019

Kontakt

Ingvor Ekinge

Integrationssamordnare