Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

25 sep 2019 klocka 09.00 - 16.00

Temadag om jämställdhet och diskrimineringslagen

Jämställdhet

Dagen är en del av Jämställdhetskommitténs (Jämkoms) fortsatta arbete med jämställdhet i Södermanland.

Länsstyrelsen i Södermanland och Region Sörmland bjuder in till en dag på temat jämställdhet. Dagen kommer att innehålla föreläsning, workshops och möjlighet att påverka utvecklingen för ett mer jämställt Södermanland.

Föreläsning av Lisa Andersson Tengnér som är en av författarna till Diskrimineringslagen - Handbok för chefer, som på ett lättillgängligt sätt ger kunskap och verktyg att omsätta diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder.

I olika workshops kommer ni få möjlighet att ställa frågor kopplat till den egna organisationens handlingsplan för exempelvis jämställdhet och lika villkor. Vi kommer även att prata mer om Jämkoms fortsättning och följa upp arbetet med En länsstrategi för ett jämställt Södermanland 2018–2020.

Program


09.00 Inledning av dagen och frukost

09.30 De sju diskrimineringsgrunderna och kravet på aktiva åtgärder; föreläsning och workshop med Lisa Tengnér Andersson

11.30 Lunch på museets restaurang

12.30 Aktuellt arbete med jämställdhet och jämlikhet på Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland

13.30 Workshop som en del av uppföljningen av länsstrategin för ett jämställt Södermanland 2018 – 2020

14.15 Fika

14.45 Fortsättning av workshop kring länsstrategin för ett jämställt Södermanland 2018–2020, samt diskussion om fortsättningen för Jämställdhetskommittén

16.00 Dagen avslutas.

Med reservation för att programtider kan komma att ändras.

Om föreläsaren

Lisa Andersson Tengnér är en av författarna till boken Diskrimineringslagen - Handbok för chefer. Boken ger på ett lättillgängligt sätt kunskaper och verktyg för att omsätta diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder.

Lisa driver även Genuspedagog.se, där hon utbildar företag och organisationer i frågor som rör arbetsklimat, jämställdhet och likabehandling. Lisa är beteendevetare med fil.kand. i psykologi och är universitetsutbildad i diskrimineringsrätt, normkritisk pedagogik, våld i nära relationer och sexologi.

Lisa

Lisa Andersson Tengnér

Dagen anordnas i samverkan mellan Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland.

VAR:
Sörmlands museum i Nyköping, lokal Historieverkstan.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt