06 sep 2019 klocka 09.30 - 15.30

Att utbilda om mäns våld mot kvinnor och FREDA bedömningsmetoder

Syftet med dagen är att följa upp tidigare utbildningstillfällen, bli stärkt i sin utbildarroll, dela erfarenheter och få inspiration till det fortsatta arbetet.

Utbildningsdagen vänder sig till yrkesverksamma i hela landet som deltagit i länsstyrelsernas utbildning Att leda kurser om mäns våld mot kvinnor, Kollega utbildning i FREDA bedömningsmetoder eller har i uppdrag att inom kommun/hälso- och sjukvård utbilda inom ovan nämnda områden.

Program och anmälan

Var:
Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
30 aug 2019

Kontakt