Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

30 aug 2019 klocka 09.30 - 16.00

Krisberedskap och totalförsvar

Krisaktörsdagen

När en allvarlig kris uppstår i samhället är det många aktörer som arbetar tillsammans. Nu har du chansen att träffa alla på en och samma gång under denna krisaktörsdag.

Krisaktörsdagen fokuserar på krisberedskap och totalförsvar genom kunskapsutbyte om totalförsvarsutvecklingen i krishanteringssystemet. Syftet är att berörda politiker, chefer samt beredskaps- och säkerhetsanställda i Södermanlands län ska utbyta kunskaper om krisberedskaps- och totalförsvarsutveckling.

Målet är att ge ökade kunskaper om hur olika aktörer arbetar med krishanteringssystemet, samt kartlägga vilka möjligheter och utmaningar som finns i arbetet. Målgruppen är aktörer inom beredskapsområdet i Södermanlands län.

Inledningstalare är Dan Eliasson, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Varmt välkommen!

VAR:
Hedenlunda slott, Flens kommun
KOSTNAD:
Kostnadsfritt. Lunch ingår.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 jun 2019

Anmäl dig

Kontakt

Totte Arvidsson

Enhetschef samhällsskydd och beredskap

Magnus Stenberg

Handläggare civilt försvar