Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

23 maj 2019 klocka 08.30 - 11.30

Utbildning för beslutsfattare i kommunerna - Folkhälsa och den nya tobakslagen

Bröd

Välkommen på utbildning om folkhälsan i Södermanland och Sveriges nya tobakslagstiftning

Den 12 december 2018 beslutade riskdagen om ny tobakslagstiftning som ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter är en social skyddslag med flera nya bestämmelser inom bland annat handel med tobak och rökfria miljöer. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2019.

Länets kommuner utövar tillsyn över handeln med tobak och elektroniska cigaretter och över rökfria miljöer.

Länsstyrelsen ska enligt länets gemensamma ANDT-strategi anordna en utbildning i tobakslagstiftningen för de förtroendevalda politikerna i länets kommuner.

Som deltagande får du veta det senaste om folkhälsan i länet, du får en bakgrund till tobakslagstiftningen, kunskaper om idag gällande bestämmelser och den nya tobakslagstiftningen som träder i kraft 1 juli 2019.

Utbildningen riktar sig till dig som är förtroendevald eller tjänsteman i en kommun. Utbildningen är kostnadsfri. Förmiddagsfika och lunch ingår.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

VAR:
Nyköping
KOSTNAD:
Ingen kostnad för deltagande
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 maj 2019

Kontakt