Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 apr 2019 klocka 17.30 - 20.00

Fältvandring  - Besök på Ramsund, en blivande äppelodling

Jonatan Nilsson

Foto: Jonatan Nilsson

Onsdag den 24 april besöker vi Ramsund, utanför Eskilstuna, där Patrik Andersson planerar att anlägga en fruktodling.

På gården, där man tidigare bedrivit trädgårdsmästeri med odlingar, till bland annat närbelägna Sundbyholms slott, finns idag en äldre fruktodling omfattande cirka 60 kronträd. Nu planerar Patrik att, som ett första steg, anlägga en modern intensivodling om ca 1000 träd. Om denna satsning faller väl ut kan anläggningen utökas ytterligare framöver.

Under denna kväll får vi både höra Patrik berätta om varför han väljer att satsa på fruktodling och Kirsten Jensen, rådgivare inom frukt- och bärodling, berätta om hur hon ser på den här platsens specifika förutsättningar för fruktodling. Syftet med fältvandringen är att utifrån exemplet Ramsund diskutera vad som krävs, vad man ska tänka på och vad som är avgörande vid val av plats för en fruktodling. Vi kommer att diskutera frågor som vädersträck, soltimmar och frostrisk, vind, lä och läplanteringar, jord och jordanalys, avgränsning för viltstängsel samt tillgång till vatten för bevattning.

Målgrupp för fältvandringen är i första hand personer som planerar eller är intresserade av att anlägga en ekologisk fruktodling i Mellansverige med fokus på Södermanland och Mälardalen. Fältvandringen är kostnadsfri men kostnad för mat som erläggs på plats tillkommer.

Fältvandringen arrangeras och genomförs i samarbete med Föreningen Sörmlandsäpplen.

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

Program och vägbeskrivning Pdf, 81.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
VAR:
Sundbyholm, Ramsund
KOSTNAD:
Fältvandringen är kostnadsfri, men kostnad om max 60 kr för enklare förtäring tillkommer.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 apr 2019

Kontakt