03 maj 2019 klocka 09.30 - 17.00
ritad karta över södermanland

Sörmlands klimatdag 2019

En konferensdag för dig som vill medverka i klimat- och energiomställningen i Södermanlands län genom din organisation.

Länsstyrelsen i Södermanlands län anordnar 2019 års Klimatdag i samarbete med Region Sörmland och Energikontoret Mälardalen.

Syftet i år är att förankra länets klimat- och energistrategi och att gå från strategi till handling. Vi hoppas att dagens föreläsningar och workshoppar kan utmynna i viktiga samtal och nya vägar framåt.

Välkommen till en konferensdag tillägnad klimat- och energifrågorna i länet!

Program för KlimatdagenPDF

Klimat- och energistrategi för SödermanlandPDF

Strategins sju insatsområdenPDF

Tre logotyper
EU-flagga

VAR: ReTuna Återbruksgalleria, Eskilstuna

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 29 apr 2019

Anmäl dig

Deltagarantalet är begränsat till 100. Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna vid behov. Din plats får överlåtas till annan representant för din organisation.

Kontakt