Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

04- 05 mar 2019 klocka 08.00 - 17.00

Utbildningsdagar inom energieffektivisering

Inbjudan_energieffektivisering2019

Välkommen på utbildningsdagar inom energieffektiviering för företag!

Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver sedan 2016 projektet ”Incitament för energieffektivisering”. Ett av projektets mål är att utbilda tillsynspersonal så att fler företag, genom den ordinarie miljötillsynen, får information kring hur de kan arbeta med energieffektivisering.

Datum: 4-5 mars.
Tid: 08-16.00 (4 mars), 08-15.30 (föreläsning 15.45-17.00, 5 mars).
Plats: Sunlight Hotel, Nytorget 7 i Nyköping.

Målgrupp: Utbildningsdagarna riktar sig till dig arbetar med miljötillsyn.

Anmälan och kostnad

Deltagande är kostnadsfritt. Lunch och fika ingår båda dagarna.

Anmäl dig via formuläret nedan. Behöver du avanmäla dig? Hör av dig till Thérèse Hamilton. Avanmälan behöver ske senast två dagar innan utbildningsdagen. Vid senare eller utebliven avanmälan tar Länsstyrelsen ut en avgift på 500 kronor.

Program

Utbildningen är uppdelad i två dagar med olika inriktningar och teman.

4 mars - dag 1

Den första utbildningsdagen handlar om att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper om energi och exempel på lönsamma energieffektiviserande åtgärder. Energi -och klimatrådgivarna, klimatcoachen och Energikontoret berättar om sitt arbete.

Eftermiddagen har ett praktiskt fokus med en rundvandring på reningsverket i Oxelösund. Syftet är att deltagarna ska få praktisk förståelse för hur energieffektivisering går till.

Kursledare: Jesper Sundling - Energikontoret i Mälardalen, Kjell Dävelid - Energi- och klimatrådgivare, Anna Eriksson - Klimatcoach (Katrineholm, Vingåker, Flen), Rickard Österlund/Annette Gidlöw - Energi-klimatrådgivare (Trosa, Oxelösund, Nyköping, Gnesta), Agnes Kristoffersson/Elin Törnwall - Energikontoret i Mälardalen och Jonny Jacobsson - Vatten och Avlopp i Oxelösund.

08.00-08.30 Kaffe och smörgås.

08.30-09.15 Vad är energi?
Jesper Sundling, Energikontoret.

09.15-09.45 Varför energieffektivisera? Verktyg och argument.
Jesper Sundling, Energikontoret.

09.45-10.00 Fika.

10.00-11.00 Energieffektiviserande åtgärder och ekonomi. Praktiska exempel med prislappar på, Payback och LCC.
Kjell Dävelid, Energi- och klimatrådgivare och Anna Eriksson, Klimatcoach.

11.10-12.00 Energi- och klimatrådgivare, Klimatcoach och Energikontoret berättar om sina roller och vilket stöd de kan ge till tillsynspersonalen och till företagen.

12.00-13.00 Lunch.

13.00-13.30 Energieffektiviserande åtgärder som gjorts på reningsverket i Oxelösund.
Jonny Jacobsson, vatten och avlopp i Oxelösund.

13.40-16.00 Studiebesök till reningsverket i Oxelösund.

Buss till Oxelösund 13.40 åter i Nyköping 16.00. Fika ingår i besöket.

5 mars - dag 2

Den andra utbildningsdagen ska ge deltagarna ökade kunskaper om lagstiftning och rättspraxis kopplat till energihushållning och hur miljöbalken ger stöd att arbeta med energieffektivisering.

Eftermiddagens tema är energi i tillsynen. Det blir både teoretisk genomgång och arbete i workshop. Metodik, diskussion om vilka krav som kan ställas och hur de kan formuleras. Deltagarna får ta del av exempel på hur förelägganden kan utformas.

För de som vill avslutas dagen med en inspirationsföreläsning med meteorologen och klimatexperten Martin Hedberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Temat på föreläsningen är klimat, väder och energi – hur hänger det ihop?

Kursledare: Martina Berg - Energimyndigheten, Eva-Britt Eklöf - sakkunnig inom juridik, WSP och Martin Hedberg - meteorolog och klimatexpert.

08.00-08.30 Kaffe och smörgås.

08.30-08.45 Energimyndighetens roll och arbete.

08.45-10.30 Miljöjuridik med gällande lagstiftning och rättspraxis.
Eva-Britt Eklöf, WSP Environmental.

  • Hur miljöbalken ger stöd att arbeta med energieffektivisering
  • Relevanta hänsynsregler med fokus på energihushållning
  • Prövning av verksamheter, tillstånd med villkor om energihushållning
  • Tillsyn, föreläggande, tillsynsavgift
  • Egenkontroll, miljörapport.

10.30-10.45 Fika.

10.45-12.00 Fortsättning lagstiftning och rättspraxis.

12.00-13.00 Lunch.

13.00-14.00 Grundläggande energikunskap.
Kristina Landfors, WSP Environmental.

  • Energi- och miljöpåverkan
  • Energikartläggning och åtgärdsplaner.

14.00-15.30 Workshop om energi i tillsynen och energikartläggningar, och kaffe.
Kristina Landfors och Eva-Britt Eklöf, WSP Environmental.

15.45- ca 17.00 Föreläsning och frågestund med Martin Hedberg.
Externa deltagare och företagare i Oxelösund och Nyköping är inbjudna till föreläsningen.

Loggor_energieffektivisering _inbjudan2019
VAR:
Sunlight Hotel i Nyköping
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 feb 2019

Anmäl dig

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping