11 feb 2019 klocka 08.30 - 15.30

Nya marknader för hållbart jordbruk - Grönsaker

Grönsaker

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

Måndag den 11 februari är temat Grönsaksodling. Det finns en stor efterfrågan på närodlade, hållbart producerade grönsaker i Stockholms närhet. Samtidigt som många producenter av förädlade livsmedel klagar på att de inte får tag på svenska ekologiska grönsaker har många grönsaksodlare svårt med lönsamheten. Varför? Ekologiska, hållbart producerade grönsaker kostar mer än importerade och industriellt framställda grönsaker. Hur får vi kunden att förstå att betala och acceptera grönsakernas rätta pris?

Dagen inleds av Hans von Essen, BERAS International som berättar om BERAS modell och nya marknader för hållbart jordbruk. Därefter följer Magdalena Hermelin, som driver Hermelins Grönsaker, en ekologisk odling om 5 ha utanför Skänninge i Östergötland sedan 2014. Magdalena kommer att prata om hur hon byggt upp sin verksamhet så att den är lönsam och genererar vinst. Nästa talare är Åsa Waldenström, projektledare för Vacksta odling som startade sommaren 2018. Åsa kommer att prata om sina erfarenheter av att odla för en skola. Vidare kommer Mathias Dernelid, projektledare för Smakriket vid Sorunda Grönsakshall att tala om efterfrågan på grönsaker och om "Smaken av en plats". Dagen avslutas med diskussioner i grupp och i plenum i syfte att utröna om och hur vi konkret kan gå vidare för att stärka och utveckla grönsaksodlingen i Sörmland på ett hållbart och lönsamt sätt.

Se program Pdf, 112.3 kB, öppnas i nytt fönster.


För anmälan kontakta lovisa.berggren@sv.se, senast 10 dagar före varje möte,

För mer information om innehåll och anmälan, kontakta Hans von Essen,
på BERAS International.

Mötena genomförs av BERAS International i samarbete med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland, Länsstyrelsen i Sörmland

EU-flagga Jordbruksfonden
VAR:
Hornuddens trädgård, Strängnäs
KOSTNAD:
Aktiviteten är kostnadsfri men 300 kr + moms tillkommer för mat
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 feb 2019

Kontakt

Jenny Askenfelt

Handläggare Landsbygdsutveckling