Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

07 feb 2019 klocka 08.30 - 15.30

Nya marknader för hållbart jordbruk - Gräsbeteskött

Foto: Camilla Zilo, ko,

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

Torsdag den 7 februari är temat Gräsbeteskött. Med gräsbeteskött avser vi kött från idisslande djur - kor, får eller getter - som äter det “de är gjorda för” - gräs och örter i hagen sommartid, och om vintern, uteslutande ensilage. Gräsbeteskött är verkligen kött som är producerat på ett “hållbart” sätt! Djuren lever under ursprungslika förhållanden, de växer långsamt och köttet hinner utveckla en rik och fyllig smak. Genom att djuren äter mat som vi inte kan äta (gräs) i hagar och på betesmarker och bidrar de till den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet, till att hålla mark öppen från igenväxning och även till ökad kolinlagring. Sammanfattningsvis gör detta att gräsuppfödda idisslare ger en mindre miljöpåverkan än djur uppfödda på kraftfoder, något som allt fler konsumenter efterfrågar.

Under dagen möter vi bland annat Märta Jansdotter, VD för Gröna Gårdar och vice ordförande för Ekologiska lantbrukarna. Märta kommer berätta om Gröna gårdars verksamhet, om fördelar med gräsbeteskött och om betesdrift enligt Holistic Managements principer. Därefter talar Mathias Dernelid och Erika Olsson föreningen Exceptionell Råvara, om gräsbeteskött och köttkvalitet. Dagen avslutas med diskussioner i grupp och i plenum i syfte att utröna om och hur vi konkret kan gå vidare för att skapa ett Sörmländskt gräsbeteskoncept.

Se Program Pdf, 158.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan: Senast söndag 3 februari till lovisa.berggren@sv.se. Begränsat antal platser. OBS! Ange eventuella matallergier i samband med anmälan!

Vägbeskrivning: Se www.magdakullan.se Länk till annan webbplats.

För mer information om innehåll och anmälan, kontakta Hans von Essen,
på BERAS International.

Mötena genomförs av BERAS International i samarbete med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland, Länsstyrelsen i Sörmland

EU-flagga Jordbruksfonden
VAR:
Magda Säteri, Näshulta
KOSTNAD:
Aktiviteten är kostnadsfri men 300 kr + moms tillkommer för mat
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 feb 2019

Kontakt

Jenny Askenfelt

Handläggare Landsbygdsutveckling