23 jan 2019 klocka 16.00 - 19.00

Nätverksträff med fokus på slåtterängar

Under 2019 kommer Länsstyrelsen Södermanland att hålla tre aktivitetstillfällen med fokus på slåtterängar. Träffarna är ett utmärkt tillfälle att knyta värdefulla kontakter och få tips och hjälp av maskinentreprenörer och andra lantbrukare som sköter slåtterängar, eller att ställa frågor till Länsstyrelsen.

Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder är ett nationellt projekt som ska bidra med att sprida kunskap kring skötsel av våra värdefulla slåtterängar och betesmarker. Först ut är tre nätverksträffar med fokus på slåtterängar. Den 23 januari 2019 startar första träffen om slåtterängar, på Grinda gårdsglass utanför Malmköping. Vi kommer fördjupa oss i ängens långa historia, från viktig foderproducent till att idag endast återstå som en spillra i dagens landskap. Ängen hör till våra mest artrika markslag i Sverige och det är därför viktigt att de arealer vi har kvar kan fortsätta hävdas och gärna öka. Kanske kan det behövas alternativa skötselmetoder, såsom att sköta redan utmagrad åkermark som en traditionell slåtteräng, där sen slåtter kan gynna många arter som då hinner fröa av sig. I och med sommarens torka har även alternativa foder blivit en aktuell fråga, som lövtäkt eller genom att skörda vass. För dig som har en slåtteräng eller har planer på att restaurera en gammal, igenväxt slåtteräng finns miljöersättningar som du kan söka.

Sista anmälningsdag till inomhusträffen är den 17 januari 2019. Det kommer att bjudas på smörgås, kaffe och te så ange eventuell specialkost.

Inomhusträffen kommer att följas upp av en
fältvandring på Veckla gård utanför Flen den 5 juni 2019 och en maskinvisning
och lieslåtterkurs på Grindviks äng i närheten av Gnesta den 10 augusti. Alla
aktiviteter är kostnadsfria. Anmälan till dessa kommer att läggas ut efter hand
i kalendern här på länsstyrelsens webbplats, så håll utkik!

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
VAR:
Grinda säteri , Malmköping
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 jan 2019

Kontakt