Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

12 dec 2018 klocka 09.30 - 16.15

Trygga bostadsområden genom inkludering

Välkommen på Länsstyrelsens årliga bosättningskonferens! Under dagen diskuterar vi frågor kring inkludering i socialt och ekonomiskt utsatta områden.

Teoretisk kunskap om bostadssegregation varvas med konkreta exempel på trygghetshöjande insatser av framstående forskare, representanter för bostadsbolag och ideella föreningar.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på bostadsbolag eller inom offentlig verksamhet.

Lunch och fika ingår. Meddela eventuell specialkost eller allergi i din anmälan.
Anmäl dig via formuläret nedan.

Under dagen kommer vi bland annat att ta del av kunskap inom olika projekt och arbetsområden, som Qvinna i Botkyrka, föreningen Huskurage, musikrörelsen El Sistema, bostadssegregation och grannskapseffekter.

Progam för dagen

9.00 – 9.30 Registrering, kaffe med smörgås

Konsert med El Sistema

Inledning

Eva Aalbu från Länsstyrelsen i Södermanlands län inleder dagen

Roger Andersson, professor i kulturgeografi och ledamot i insynsrådet för delegationen mot segregation, Uppsala Universitet

Roger är en framstående forskare inom bland annat bostadssegregation, vid institutet för bostads- och urbanforskning. Idag ska han ge oss en teoretisk grund kring segregerade områden i Sverige.

Gunilla Karlsson Pyk, El Sistema

El Sistema är en musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans. Gunilla kommer presentera organisationens arbete i Eskilstuna.

Susanne Axelsson Heldring, Botkyrkabyggen

Vi får höra om arbetsmarknadsprojektet Qvinna i Botkyrka som är en jämställdhetssatsning där 9 tidigare långtidsarbetslösa kvinnor får komma ut i arbetslivet och möjlighet till egen försörjning. Projektet har även lett till tryggare och renare bostadsområden.

12.00 – 13.00 Lunch

Peter Svensson, Huskurage

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. Peter Svensson, grundare av huskurage tillsammans med Nina Rung, presenterar organisationen och hur bostadsföretag och kommuner kan rädda liv!

Lina Hedman, Uppsala Universitet

Lina Hedman har forskat inom boendesegregation, boendekarriär och grannskapseffekter. Idag ger hon oss en teoretisk grund till hur ditt bostadsområde kan påverka dig och konsekvensen av hur länge du har bott i ett visst område.

16.00 – 16.15 Avslutning

Anmälan till konferensen

VAR:
Elite Stadshotellet, Eskilstuna
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 dec 2018

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping