09- 10 nov 2018 klocka 09.00 - 19.30

Grundkurs i ekologisk fruktodling

Äpplen

OBS! Utökat antal platser.

Länsstyrelsen i Södermanlands län bjuder tillsammans med Föreningen Sörmlandsäpplen in till en grundläggande teoretisk kurs i ekologisk fruktodling.

Syftet med denna kurs är att ge intresserade blivande odlare en gemensam grund för ekologisk fruktodling och de kunskaper som krävs för att “komma till skott” och starta en odling.

Kursen kommer vara mycket konkret, och behandla alla de frågor som är aktuella för en blivande fruktodlare. I kursen ingår även ett besök i en nyanlagd fruktodling. De frågor vi kommer att behandla är:

  • val av plats, förberedelse av jord och jordförbättring
  • krav på odlingsplats och förberedelse av odlingsplats
  • odlingssystem och plantering
  • plantor och sorter
  • verktyg, redskap och maskiner för anläggning
  • drift av odling, bevattning och gödsling
  • skadegörare och sjukdomar samt hur man skyddar sig mot dem
  • pollinering, biologisk mångfald, kompletterande bär och frukter
  • underlag för beräkning av anläggningskostnader

Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand till blivande odlare i Mellansverige med fokus på Södermanland och Mälardalen, som är intresserade av att anlägga en ny fruktodling om minst 0,3 hektar eller vill komplettera en äldre äppelodling eller större fruktträdgård med minst 50 nya kronträd inom 1-4 år. I mån av plats är alla som intresserar sig för kommersiell äppelodling varmt välkomna.

Kursledare
Kirsten Jensen, rådgivare för frukt och bär samt fleråriga grönsaker, vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kirsten jobbar med både ekologisk och integrerad produktion med intensiv och extensiv odling samt med förädling och turism i samband med trädgårdsodling.

Datum och tid: Fredag den 9 november kl. 9-19.30 och lördag den 10 november kl. 9-16.
Plats: Plevnagården i Malmköping.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri, men kostnad för mat och fika tillkommer på 735 kr totalt. Maten betalas på plats.

Långväga kursdeltagare har möjlighet att övernatta. Övernattning bokas separat av varje deltagare.

Anmälan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

För frågor och mer information, kontakta:

Jenny Askenfelt
jenny.askenfelt@lansstyrelsen.se
010-223 43 73

Var:
Plevnagården, Malmköping
Kostnad:
Kostnadsfri, dock tillkommer kostnad för mat - 735 kr
Sista anmälningsdag:
26 okt 2018

Kontakt