22 okt 2018 klocka 09.00 - 16.00

Seminarium för Södermanlands läns ANDT-strategi

ANDT-strategi

Om seminariet i Katrineholm och dokumentation från dagen

Den 22 oktober arrangerade Landstinget och Länsstyrelsen ett spridningsseminarium för lansering och spridning av Södermanlands läns nya ANDT strategi.

Länsstyrelsen har tillsammans Landstinget, Polisen, kommuner och andra aktörer arbetat fram en regional strategi med tillhörande åtgärdsplan för ANDT-arbetet i länet 2018-2021.

På seminariet presenterades strategin och exempel på arbete som bedrivs inom ANDT. Det gav också möjlighet att diskutera och inspireras av samt knyta kontakt med andra som arbetade inom området.

Seminariet vände sig chefer, strateger, handläggare och andra som arbetar inom ramen för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobaksarbete i länet inom kommun, stat eller landsting samt idéburna organisationer och andra intresserade. Seminariet gästades av ca 85 deltagare.


Dokument och länkar:
Södermanlands läns regionala ANDT-strategiPDF

Inledning och genomgång av strategin - LänsstyrelsenPDF

Projekt sommargrupp 2018 - Eskilstuna kommunPDF

Ansvarsfull alkoholservering - Nyköpings kommunPDF

Rätten till rökfri skolgård - Länsstyrelsens kartläggning av rökning på skolgårdarPDF

Tobaksfri skoltid - Hur når vi dit?PDF

KonferensdokumentationPDF

Inbjudan med programPDF

VAR: Safiren i Katrineholm

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 okt 2018

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping