Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

20 sep 2018 klocka 09.45 - 15.30

Hur kan arbetet mot prostitution och människohandel utvecklas i polisregion Öst?

Välkommen på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte om prostitution och människohandel.

Under denna utbildningsdag kommer åklagare Thomas Ahlstrand, från nationella åklagaravdelningen i Göteborg, att dela med sig av sin erfarenhet av att arbeta med människohandelsärenden. Medverkar gör även Jämställdhetsmyndigheten, som har det nationella samordningsansvaret för prostitution och människohandel för alla ändamål.

Tid kommer även att finnas för erfarenhetsutbyte och samtal om det fortsatta arbetet i polisregionen. Vid tillfället kommer information att presenteras gällande tjänsten regionskoordinator mot människohandel i region Öst.

Utbildningen riktar sig till Länsstyrelsernas regionala samverkans- och resursgrupper i Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län.

Datum och tid: 20 september, klockan 09.45 – 15.30.
Fika serveras från 09.15.
Plats: Linköping Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7 i Linköping (ca 10 minuters promenadavstånd från centralstationen).

Dagen är kostnadsfri och arrangörerna bjuder på fika och lunch.

Anmälan görs, senast den 6 september, till respektive utvecklingsledare (ange behov av specialkost/kostönskemål vid anmälan):

Madeleine Söderberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Maha Eichoue, Länsstyrelsen Östergötland
Therese Dolk, Länsstyrelsen i Södermanlands län

VAR:
Linköping Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 sep 2018

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping