18 okt 2018 klocka 09.00 - 16.00

Förorenade områden i planeringen

Hur underlättar vi hanteringen av förorenade områden vid fysisk planering ?

Vid all planläggning ska bebyggelse lokaliseras till mark som med hänsyn till bl.a. människors hälsa och säkerhet är lämpad för ändamålet. I planprocessen ska plan- och bygglagen och miljöbalken samverka. Det är två lagar med delvis olika utgångspunkter och syften, vilket gör att processen kan bli komplicerad ibland.

Länsstyrelsen vill därför bjuda in länets plan- och bygglovhandläggare samt byggnads- och miljöinspektörer till en dag med syfte att underlätta hantering av förorenade områden vid planering genom att verka för en gemensam och likvärdig tillämpning i länet.

Henrik Von Zweigbergk, jurist och medförfattare till vägledningenlänk till annan webbplats medverkar tillsammans med Länsstyrelsens plan- och miljöskyddshandläggare.

Exempel på vanliga problem och fallgropar tas upp. Vi diskuterar tillämpningen i vårt län och hur vi tillsammans kan arbeta för en mer förutsägbar process och vad som krävs för att markens lämplighet ska vara säkerställd.

Skicka gärna in frågeställningar i förväg om vad som behöver diskuteras. Frågor skickas till plan@sodermanland.se

Läs inbjudan som PDFPDF

Program för dagenPDF

Presentation: Förorenad markPowerpoint

Presentation: Fysisk planering av förorenade områdenPowerpoint

Presentation: Fysisk planering av förorenade områden (pdf)PDF

Presentation: LänsstyrelsenPowerpoint

 

Välkommen!

 

VAR: Katrineholm, Best Western hotel Statt

KOSTNAD: 500 kr

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt