Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

18 okt 2018 klocka 09.00 - 16.00

Förorenade områden i planeringen

Hur underlättar vi hanteringen av förorenade områden vid fysisk planering ?

Vid all planläggning ska bebyggelse lokaliseras till mark som med hänsyn till bl.a. människors hälsa och säkerhet är lämpad för ändamålet. I planprocessen ska plan- och bygglagen och miljöbalken samverka. Det är två lagar med delvis olika utgångspunkter och syften, vilket gör att processen kan bli komplicerad ibland.

Länsstyrelsen vill därför bjuda in länets plan- och bygglovhandläggare samt byggnads- och miljöinspektörer till en dag med syfte att underlätta hantering av förorenade områden vid planering genom att verka för en gemensam och likvärdig tillämpning i länet.

Henrik Von Zweigbergk, jurist och medförfattare till vägledningen Länk till annan webbplats. medverkar tillsammans med Länsstyrelsens plan- och miljöskyddshandläggare.

Exempel på vanliga problem och fallgropar tas upp. Vi diskuterar tillämpningen i vårt län och hur vi tillsammans kan arbeta för en mer förutsägbar process och vad som krävs för att markens lämplighet ska vara säkerställd.

Skicka gärna in frågeställningar i förväg om vad som behöver diskuteras. Frågor skickas till plan@sodermanland.se

Läs inbjudan som PDF Pdf, 105.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för dagen Pdf, 59.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentation: Förorenad mark Powerpoint, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Presentation: Fysisk planering av förorenade områden Powerpoint, 376.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentation: Fysisk planering av förorenade områden (pdf) Pdf, 337.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentation: Länsstyrelsen Powerpoint, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Välkommen!

 

VAR:
Katrineholm, Best Western hotel Statt
KOSTNAD:
500 kr
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 okt 2018

Kontakt