Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

20 sep 2018 klocka 09.30 - 16.30

Företagsbesök på Svanå Bruk & Säteri med tema ”Trädgårdsdesign”

Välkommen till ett företagsbesök i Västmanland med tema trädgårdsdesign. Trädgårdsingenjör Irene Tjerngren berättar om sitt spännande arbete med att designa trädgården på Svanå Bruk & Säteri, för att göra den anpassad för den numera öppna besöksverksamheten.

Svanå Bruk och Säteri, som ligger ett par mil norr om Västerås är idag en öppen mötesplats med eget museum, restaurang och boende av privat karaktär. Under företagsbesöket kommer först Svanås husfru Katarina Andersson att berätta om platsen och tankarna om den nuvarande besöksverksamheten.

Trädgårdsingenjör Irene Tjerngren tar sen vid och visar på hur arbetsgången i ett designarbete läggs upp och förmedlar olika idéer och tankar om hur man designar sin trädgård. Vi tar en promenad i trädgården och tittar specifikt på det område som Irene håller på att formge. Irenes arbete består i att sammanföra nya behov med historiska och estetiska värden samtidigt som hänsyn tas till funktion, skötsel och platsens förutsättningar. Hon pekar på viktiga aspekter när en växtmiljö ska utformas som t ex platsen, behoven, växtmaterialet och tidsperspektivet. Formgivningen ska möta den verksamhet som planeras såsom konserter, konferenser och fester för stora och små sällskap.

Tid: Torsdag 20 september, kl 09:30–16:00

Plats: Svanå bruk och Säteri, 22,5 km norr om Västerås. Vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Målgrupp: För dig som har ett landsbygdsföretag inom besöksnäringen och är verksam i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands eller Örebro län.

Tillhör du inte målgruppen, men är intresserad så kan du få möjlighet att delta i mån av plats. Kontakta Eva Lindqvist, se kontaktuppgifter nedan.

Kostnad: Besöket är kostnadsfritt. Mat och fika kostar 260 kr + moms.

Har du frågor, kontakta Eva Lindqvist, Länsstyrelsen i Västmanlands län 
eva.lindqvist@lansstyrelsen.se,  telefon 010–224 93 11

Anmälan

Senast den 12 september. Anmälningstiden har gått ut, men du kan ställa dig som reserv ifall det blir något återbud. Kontakta då Eva Lindqvist, se kontaktuppgifter ovan.

Anmäl dig på Västmanlands läns webbplats

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Svanå Bruk & Säteri 

Området kring dagens Svanå Bruk och Säteri har varit förknippat med gruvor, järnverk och smedjor sedan 1300-talet. Att ta steget över den slitna tröskeln till herrgårdsbyggnaden idag, är att resa tillbaka i tiden. Här har trampats sedan mitten av 1600-talet då Ebba Brahe som arvtagerska till bruket började bygga herrgården och dess båda flyglar. Det anses idag vara en av Sveriges mest välbevarade karolinerherrgårdar.

Många ägare har förkommit under åren och gården och bruket användes de senaste 100 år endast ett fåtal tillfällen per år vid representationstillfällen samt vid jakt. Nuvarande ägare, AB Arvid Svensson, beslutade 2017 efter 13 år som ägare att slå upp dörrarna till brukets vackra byggnader och i varsam takt fylla dem med verksamhet.

Trädgården

Park och mark, som omfattar 1500 hektar, innehåller den engelska parken samt en stor trädgård. I trädgårdsdelen närmast herrgården läggs nu planer för att skapa ett mer intimt uterum av träd, dekorativa buskar och perenner. Designen av detta nya rum är inspirerad av 1800-talsträdgårdens snirkliga grusgångar och kommer att bli ett välkommet tillskott för gäster och besökare i olika sammanhang. Trädgården ska plocka upp samma känsla av intimitet och personlighet som kan upplevas inne i byggnaderna. Ett annat primärt syfte med detta uterum är att få en egen källa med växtlighet att pryda salonger, matsalar och gästrum med under alla säsonger.

Läs mer på Svanås webbplats Länk till annan webbplats.

Irene Tjerngren

”Att formge en trädgård är som att måla en tavla, men med fler dimensioner att ta hänsyn till” menar Irene, som med sitt företag Spiravill är en av tre rådgivare i trädgårdsdesign som du kan anlita genom Smakrik och blomstrande besöksnäring.

Läs mer på Spiravills webbplats Länk till annan webbplats.

VAR:
Svanå Bruk & Säteri
KOSTNAD:
Besöket kostnadsfritt. Förtäring 260 kr + moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 sep 2018

Kontakt