Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

04 sep 2018 klocka 09.30 - 16.15

Utbildningskonferens om heder, hedersrelaterat våld och förtryck

Hjärta

Eskilstuna kommun, Länsstyrelsen i Södermanland och Östergötland vill med en gemensam satsning öka kännedomen om kommuners skyldigheter och möjligheter att hjälpa barn och vuxna som är utsatta för heder, hedersrelaterat våld och förtryck. 

Därför bjuds anställda inom länets kommuner samt länets kvinno- och tjejjourer in till en utbildningskonferens om heder. Syftet med dagen är att ge ökade kunskaper inom hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap och könsstympning.

Vi belyser hur man praktiskt kan gå tillväga i mötet med barn och unga och hur verksamheter kan samverka kring stöd och insatser.

Program


Förmiddag ”Vad innebär heder och hedersrelaterat våld och förtryck?”

09:30-10:00 Registrering och fika

10:00-10:15 Introduktion av dagen

10:15-11:30 Vad är hedersrelaterat våld och förtyck? Mekanismerna bakom heder.

Föreläsare: Bo Lagerkvist, Nationella kompetensteamet Länsstyrelsen Östergötland, har även tidigare arbetat som Polis. Särskilt sakkunniga inom heder och hedersrelaterat våld och förtryck.

11:30-13:00 Lunch på egen hand

Eftermiddag ”Särskild utsatthet”

13:00-14:15 Könsstympning, barn och tvångsäktenskap

Föreläsare: Anissa Mohammed Hassan, Nationella kompetensteamet Länsstyrelsen Östergötland. Särskilt sakkunnig om könsstympning.

14:15-14:45 Paus med fika

14:45-15:15 Fortsättning; Barn- och tvångsäktenskap

15:15-16:00 Hur kan vi praktiskt gå tillväga i mötet med de som lever med hedersrelaterat våld och förtryck? Kommunens och kommunanställdas skyldigheter.

Föreläsare: Sara Mühling, Nationella kompetensteamet Länsstyrelsen Östergötland, har tidigare arbetat inom Rädda Barnen. Sakkunnig rådgivare inom hedersrelaterat våld och förtryck.

16:00-16:15 Avslutning

Anmälan

Anmälan: Jag vill anmäla mig till utbildningskonferensen
Sista dag för anmälan är den 24 augusti.

Ange namn, kommun/organisation, e-post till samtliga deltagare samt behov av specialkost grundat på allergi.

Avboka plats: Jag behöver avboka min plats

Övrig information

Vi bjuder på fika, men lunch sker på egen hand.
Vid utbildningssalen finns tillgång till ramp, hiss, anpassad toalett samt hörslinga.

Hitta till Elite Stadshotell i Eskilstuna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 Välkommen!

VAR:
Elite Stadshotell, lokal Havet, Eskilstuna
KOSTNAD:
Gratis, deltagare bekostar själv sin lunch
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 aug 2018

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping