Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi alla aktuella utlysningar i länet.

KURSER FÖR FÖRÄDLING

Är du en aktör som vill hjälpa små och medelstora företag inom livsmedelssektorn genom att erbjuda kurser inom förädling? Länsstyrelsen i Södermanlands län utlyser 766 000 kronor till kurser för livsmedelsförädling inom ramen för kompetensutveckling. Syftet med utlysningen är att stimulera fler förädlare och ökad kunskap i länet.

Kurserna ska utföras i Södermanlands län. Målgruppen för kurserna är små- och medelstora företag inom livsmedelssektorn eller aktörer som är intresserade av att starta egen förädling. Du kan själv välja om du vill genomföra kurser inom ett eller flera av områdena.

Kurserna ska handla om ett eller flera av följande områden:

-          Förädling av viltprodukter

-          Förädling av frukt och grönt

-          Småskalig mejeriproduktion

-          Grundkurser i livsmedelsförädling och försäljning, såsom utveckling av egna HACCP-program och grundläggande livsmedelssäkerhet

Information om utlysningenPDF

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping