Pressrum

Sociala medier

Följ oss även på sociala medier! Länsstyrelsen kommunicerar idag i flera olika kanaler. Vi finns på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårt diarium

I vårt diariumlänk till annan webbplats registreras dagligen nya ärenden och handlingar i pågående ärenden liksom beslut.

Söker du pressbilder eller logotyper?

För användning av våra pressbilder eller logotyper, skicka gärna en fråga till oss på Länsstyrelsens kommunikationsfunktion.

Kontakta oss via: kommunikation.sodermanland@lansstyrelsen.se

Användning av vårt material

Länsstyrelsernas webbplatser innehåller texter, kartor, bilder och illustrationer som är upphovsrättsskyddade. Detsamma gäller för våra logotyper. Kontakta oss om du vill använda vårt material.

Användning av pressbilder

Länsstyrelsens pressbilder får användas fritt av massmedier vid rapportering om Länsstyrelsen och Länsstyrelsens arbete.

Bilderna får, utöver normal beskärning, inte bearbetas eller förvanskas.

Ange alltid Länsstyrelsen i Södermanlands län som rättighetsinnehavare vid användning.

Pressbilder på landshövding Liselott Hagberg

landshövding Minoo Akhtarzand

Pressbilder på länsrådet Claudia Gardberg Morner

Ulrica Gradin

Användning av logotyper 

Länsstyrelsens logotyper är upphovsrättsskyddade. Därför är det viktigt att de används på rätt sätt och i rätt sammanhang. Logotyperna får inte beskäras, delas eller modifieras på annat sätt. Storleken på logotypen ska vara minst 30 mm bred.

Om du behöver logotyperna i annat filformat, får du gärna kontakta oss via kommunikation.sodermanland@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsens logotyp i färg
Länsstyrelsens logotyp i svartvit
Länsstyrelsens logotyp med frizonsförklaring


Logotyperna som laddas ned är utan frizon. Frizonen är minsta avståndet till text, bild eller ytterkant där logotypen ska placeras. Det avståndet får inte vara mindre än höjden på den versala bokstaven.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping