Publiceringsdatum: 12 juli 2019

Kungörelse av förslag till beslut om naturreservat i Strängnäs kommun

Länsstyrelsen i Södermanlands län har tagit fram förslag till beslut om bildande av naturreservat Åsbyåsen på fastigheten Helgarö-Åsby 2:1 i Strängnäs kommun. Ägare och nyttjanderättsinnehavare bereds nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter ska lämnas skriftligen till Länsstyrelsen, 611 86 Nyköping eller via e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se senast 20 september 2019. Vänligen ange ärendets diarienummer 511-3757-2019 för att underlätta hanteringen. Eventuella frågor kan besvaras av Amanda Lidén, 010-223 43 14.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping