Höga flöden i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Stöd för samarbeten 2023-2027

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för samarbeten, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Utlysning

Stödet går bara att söka i en aktuell utlysning.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar finns för tillfället.

Regionala prioriteringar

Endast nationella prioriteringar.

Minimipoäng för stöd

Generellt gäller att en ansökan måste uppnå minst 600 poäng för att vara med i urvalet för det utlysta stödet. Observera att poänggränsen kan komma att höjas i samband med specifika utlysningar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss