Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Startstöd 2023-2027

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Södermanlands län har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena

 • Starta utan befintlig verksamhet
 • Mjölkproduktion/köttproduktion (betande djur)
 • Heltidsarbete

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Effektiva arbetsmetoder
 • Lönsamt företagande
 • Inkomst från företaget
 • Utbildning inom de gröna näringarna
 • Utbildning utanför de gröna näringarna
 • Erfarenhet inom de gröna
 • Erfarenhet utanför de gröna
 • Plan för fortbildning

Minimipoäng för stöd

400 poäng. Alla som ligger över minimipoängen kommer att beviljas stöd. Observera att du inte är garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att din ansökan inte har fått tillräckligt hög poäng.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping