Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Södermanlands län har valt att göra regionala prioriteringar inom området:

  • Prioriterat område dvs ett område där Länsstyrelsen bedömer att det finns ett behov av att anlägga och restaurera våtmarker för att gynna biologisk mångfald

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Arter och naturtyper
  • Tillgänglig för allmänheten

Minimipoäng för stöd

400 poäng. Alla som ligger över minimipoängen kommer att beviljas stöd. Observera att du inte är garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att din ansökan inte har fått tillräckligt hög poäng.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Södermanlands län har valt att göra regionala prioriteringar inom området:

  • Prioriterat område övergödning dvs ett område där Länsstyrelsen bedömer att det finns ett behov av att förbättra vattenkvaliteten med avseende på övergödning

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom området:

  • Näringsrenande

Minimipoäng för stöd

400 poäng. Alla som ligger över minimipoängen kommer att beviljas stöd. Observera att du inte är garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att din ansökan inte har fått tillräckligt hög poäng.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Södermanlands län har valt att göra regionala prioriteringar inom området:

  • Prioriterat område fysisk påverkan dvs ett område där Länsstyrelsen bedömer att det finns ett behov av att förbättra vattenkvaliteten med avseende på fysisk påverkan

Minimipoäng för stöd

400 poäng. Alla som ligger över minimipoängen kommer att beviljas stöd. Observera att du inte är garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att din ansökan inte har fått tillräckligt hög poäng.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping