Stöd till bredbandsutbyggnad

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället.

Stödet går inte längre att söka

Post- och telestyrelsen (PTS) är ansvarig myndighet för stöd för bredbandsutbyggnad under perioden 2020–2022.

Bredbandsstöd hos PTSlänk till annan webbplats

Om bredbandsstöd kommer finnas kvar i nästa landsbygdsprogram är ännu inte bestämt.

Inom ramen för innevarande Landsbygdsprogram har Länsstyrelsen gett projektstöd till 14 fiberprojekt i Södermanland. Medlen ska användas i områden där kommersiella krafter inte bygger ut av egen kraft. Totalt har Länsstyrelsen bidragit med 186 miljoner kronor, vilket kommer ge minst 4 000 hushåll i Södermanland tillgång till bredband via fiber.

Under 2020 fattade Länsstyrelsen beslut om stöd på drygt 60 miljoner kronor. Följande projekt har beviljats stöd under programperioden 2014 - 2020.

Projektnamn, Sökande Kommun

Fibernät Kattnäs Zitius AB, Gnesta

Fibernät Selaön Zitius AB, Strängnäs

Fibernät Fogdö Zitius AB, Strängnäs

Fibernät Näshulta Zitius AB, Eskilstuna

Humledals Fiber Global Connect AB, Flen

Vadsbro Fiber Global Connect AB, Flen

Flodabygdens Fiber Global Connect AB, Katrineholm

Eskilstuna – Österrekarne Global Connect AB, Eskilstuna

Lästringe Wedaån Gästabudstaden AB, Nyköping

Råby Husby Oppunda Gästabudstaden AB, Nyköping

Bränn Ekeby Koppartorp Gästabudstaden AB, Nyköping

Aspa Gästabudstaden AB, Nyköping

Stigtomta landsbygd Gästabudstaden AB, Nyköping

Hållsviken, Nora-Berga Trosa Fibernät AB, Trosa

Anmäl samråd för ledningar när du gräver för bredband

Du behöver göra en anmälan om samråd om arbetet innebär en åtgärd i landskapet som väsentligt kan ändra natur- eller kulturmiljö. Det kan exempelvis handla om skyddsvärda träd eller fornlämningar. Länsstyrelsen avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Samråd och tillståndsprövning enligt kulturmiljölagenPDF

Anmäl häröppnas i nytt fönster

Ansök om utbetalning

Du som har beviljats stöd kan ansöka om slututbetalning. Det går bara att göra först när du har fått ditt beslut, din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Skicka ditt underlag till:

Ärenden som gäller jordbrukarstöd:

Länsstyrelsen i Södermanlands län, FE 5, 838 73 Frösön

Ärenden som gäller projekt- och företagsstöd:

Länsstyrelsen i Södermanlands län, FE 26, 838 73 Frösön


Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping