Nu bygger vi nytt utsiktstorn i Stendörren!

Länsstyrelsen har fått finansiering från Naturvårdsverket för att bygga ett nytt utsiktstorn i Stendörrens naturreservat. Vi har börjat bygga det nya tornet som vi planerar ska vara klart till sommarsäsongen 2021. Tornet byggs på samma plats där det gamla tornet stod.

Skiss på tornet

Tornet ska bli så stort att det ska gå att samla skolklasser eller grupper. Översta våningen ska vara luftig och öppen. Härifrån ska du som besökare få en bra utsikt åt alla väderstreck.

Här ska det finnas en bänk där du har möjlighet att få en stunds ro i fin miljö samtidigt som du blickar ut mot den sörmländska skärgården. Nedre våningen blir lite mer ombonad med tak för regniga dagar.

Tornet är utformat så att det ska vara stabilt och säkert och vi har varit måna om att det ska smälta in i landskapet och passa ihop med naturum och omgivande natur.

Bergs Gård Mark & Bygg bygger tornet på uppdrag av Länsstyrelsen. Arkitekter är Maria Gudmundsson Paju och Johan Paju.

Aktuellt byggläge

Mars 2021 Stolparna är resta!

Mars 2021 Nu har alla delar till tornet lyfts upp med hjälp av en helikopter. En byggnadsställning är också på plats.

December 2020 Plintar till tornet står nu på plats uppe på berget ovanför naturum. I början av nästa år byggs själva tornet.

Under byggtiden är det förbjudet att gå innanför avspärrningarna, var vänlig respektera detta!

Stolparna till tornet är på plats
Trästolpar till tornet blir resta
Byggnadsställning

Byggnadsställningar på plats. Mars 2021.

Helikopter med last

Byggnadsdelar lyfts upp med helikopter. Mars 2021.

Betongplintar på klippa

Plintar för tornet i december 2020. Foto: Bergs Gård Mark & Bygg

Kontakt