Naturnära jobb

Naturnära jobb ska hjälpa nyetablerade och arbetssökande att få jobb inom natur- eller parkskötsel. Länsstyrelsen samordnar uppdragen för arbetslagen i länet och ser till att det finns lämpliga arbetsuppgifter inom naturvård, kulturmiljö och friluftsliv.

Naturnära jobb är en satsning för att nyetablerade i Sverige eller personer som varit arbetssökande under en längre tid ska förberedas inför arbetslivet inom gröna näringar. Det finns ett tydligt fokus på att kvinnor och män ska få samma förutsättningar i projektet och ett rekryteringsmål på minst 40 procent kvinnor. Målet är att de som anställs inom projektet, genom att prova på olika arbetsuppgifter, ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning företrädesvis inom gröna näringar.

Naturnära jobb i Södermanlands län

Under andra halvan av 2022 kommer Katrineholms kommun att ha ett arbetslag med särskilt fokus på unga deltagare. För detta arbetslag ansvarar kommunen själva för arbetsledning och arbetsuppgifter. Medel till den kommunala satsningen har sökts via länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Skogsstyrelsen som tidigare har haft arbetslag i Södermanland har dessvärre inte haft möjlighet till verksamhet under 2022.

Exempel på arbetsuppgifter som utförs i arbetslagen kan vara:

  • Upprustning av friluftsanordningar
  • Naturvårdsarbete i naturreservat
  • Skötsel av kulturmiljöer
  • Bekämpning av invasiva arter
  • Städning i skyddad natur

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetsuppgifterna för naturnära jobb i länet. Länsstyrelsen ser till att det finns lämpliga uppdrag i länet inom exempelvis naturvård,  friluftsliv och kulturmiljöer.

Projektet naturnära jobb samordnas som helhet av Skogsstyrelsen och sker i samarbete med Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Arbetsförmedlingen.

 

Kontakt