Naturnära jobb

Naturnära jobb ska hjälpa nyetablerade och arbetssökande att få jobb inom natur- eller parkskötsel. Länsstyrelsen samordnar uppdragen för arbetslagen i länet och ser till att det finns lämpliga arbetsuppgifter inom naturvård, kulturmiljö och friluftsliv.

Naturnära jobb är en satsning för att nyetablerade i Sverige eller personer som varit arbetssökande under en längre tid ska förberedas inför arbetslivet inom gröna näringar. Det finns ett tydligt fokus på att kvinnor och män ska få samma förutsättningar i projektet och ett rekryteringsmål på minst 40 procent kvinnor. Målet är att de som anställs inom projektet, genom att prova på olika arbetsuppgifter, ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning företrädesvis inom gröna näringar.

Naturnära jobb i Södermanlands län

I Södermanlands län finns just nu ett arbetslag bestående av elva deltagare. Antalet deltagare är färre än planerat på grund av coronapandemin, men målet är att på sikt utöka arbetslaget till 16 personer. Arbetet startade i oktober 2020 och det dagliga arbetet leds av Skogsstyrelsen.

Under andra halvan av 2021 kommer Katrineholms och Oxelösunds kommun att starta upp varsitt arbetslag där man inriktar sig på unga deltagare. För dessa arbetslag ansvarar kommunen för arbetsledning och arbetsuppgifter.

Exempel på arbetsuppgifter som utförs i alla arbetslagen är:

  • Upprustning av friluftsanordningar
  • Naturvårdsarbete i naturreservat
  • Skötsel av kulturmiljöer
  • Bekämpning av invasiva arter
  • Städning i skyddad natur

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetsuppgifterna för naturnära jobb i länet. Länsstyrelsen ser till att det finns lämpliga uppdrag i länet inom exempelvis naturvård,  friluftsliv och kulturmiljöer.

Projektet naturnära jobb samordnas som helhet av Skogsstyrelsen och sker i samarbete med Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Arbetsförmedlingen.

 

Lämna förslag på uppdrag

Arbetar du på en kommun och har lämpliga uppdrag inom friluftsliv och naturvård? De flesta uppdragen kommer från Länsstyrelsen men kommuner har också viss möjlighet att erbjuda arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna får inte innebära att arbetslaget konkurrerar med befintliga entreprenörer och de ska i huvudsak genomföras på offentlig mark.

Kontakta Länsstyrelsens samordnare (se kontaktuppgifter nedan) för naturnära jobb om din kommun har förslag på uppdrag. Länsstyrelsen samordnar och prioriterar sedan mellan de uppdrag som kommit in.

Kontakt